Specialister og certificerede klinikere i onkologisk fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi.

Specialister

Region Midtjylland

Titel

Specialist i onkologisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2006 arbejdet indenfor palliation og startede i 2016 på Aarhus Universitetssygehus i Enhed for Lindrende Behandling. Grundelementerne til dette arbejde har jeg fået fra dels 11 års arbejde i Norge, hvor jeg også blev uddannet i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi samt 12 år på Smerteklinikken på AUH.

Jeg afholder kurser i Palliativ Fysioterapi under regi af DORF og underviser på diverse uddannelsesinstituationer.

Ofte på kongresser og har både haft mundtlig præsentation samt posters med.

Kontaktoplysninger

Mail: Kathoe@rm.dk

 

Titel

Specialist i onkologisk fysioterapi

Profil

Uddannet fysioterapeut i 2009, sundhedsfagligt diplommodul i lymfødembehandling fra 2012 og kandidat i fysioterapi på Syddansk Universitet i 2021.
Har siden 2010 været tilknyttet det onkologiske og palliative speciale. Først med arbejde i Klinik for Lindrende Behandling i Silkeborg og siden 2015 med arbejde i Folkesundhed Aarhus, Midt - Aarhus Kommunes kræftrehabilitering. Har særlig interesse i rehabilitering og palliation ved alle kræftdiagnoser samt genoptræning efter behandling for brystkræft.
Har siden 2013 været en del af bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi og indgår i arbejdet med udvikling og afholdelse af faglige kurser og konferencer. Kan formidle både mundtligt og skriftligt og har bl.a. undervist på forskellige kurser og uddannelsesinstitutioner.

Kontaktoplysninger

Mail: tea@aarhus.dk
LinkedIn: Tenna Askjær

Certificerede klinikere

Region Midtjylland

TitelAnne Marie Holmgaard Thomsen_1.jpg

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Mit fokus er palliation med de fysioterapifaglige indsatser og patientmødet, samt lymfødembehandling.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 26 78 35

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2004 arbejdet med kræftpatienter og deres pårørende. De første år på de onkologiske afdelinger på Herlev Hospital/Randers Hospital og senere på Hospice Djursland. Herunder har jeg også varetaget lymfødembehandling.
Siden 2013 har jeg været ansat som Forløbskoordinator for kræftområdet i Randers Kommune og arbejder med Rehabilitering, både i form af fysisk træning til borgerne samt samtaleforløb både individuelt og gruppebaseret. Desuden varetager jeg diverse grupper for børn/unge samt voksne, hhv. de kræftramte og de pårørende.
Er desuden uddannet supervisor og formand for Dansk selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 63 97 76
Mail: ag@randers.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Jeg har 17 års erfaring med onkologiske patienter fra mit arbejde med palliation på Hospice Søholm. Er desuden uddannet lymfødemterapeut.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 78 41 33 43 / 78 41 33 33
Mail: hanne.cabezas@hospice-soeholm.dk

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Uddannet Århus i1990. Mit speciale er palliativ fysioterapi til børn, unge og voksne.

Sct Maria Hospice 2002-05. Første netværksgruppe for palliative fysioterapeuter i Dk. Fra 2015 Gudenå Hospice.

2017: Børn- og Unge Team for Lindrende behandling i Region Midt, AUH. Er optaget af at udvikle dette nye fagområde: Pædiatrisk palliativ fysioterapi.

Siden 2005 Klinik for Liv og Lindring.

Behandler ud fra egen udviklet teknik: Kontaktskabende Berøring. Smerte- og kræftptt,, samt længerevarende kropsterapeutiske forløb.

Udbyder kurser til fagpersonale i Kontaktskabende Berøring.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 50 22 15
Mail: jakob.buchreitz@gmail.com
Web: klinikforlivoglindring.dk

Region Syddanmark

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Praktiserende fysioterapeut med speciel interesse i behandling af kræftpatienter og i palliativ fysioterapi.

Kontaktoplysninger

Mail: palliativfys@gmail.com

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Har arbejdet med palliativ fysioterapi i Palliativt Team, Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus siden 2003. Palliativ indsats er rettet mod at lindre og er målrettet symptomer, funktionsevne og livskvalitet mere end diagnose. Arbejder med palliation på specialist niveau såvel monofagligt som tværfagligt. Bidrager desuden til at højne niveauet på basis-niveau.

Kontaktoplysninger

Mail: lis.tangsgaard.hvenegaard@rsyd.dk

Titel

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Jeg har samlet 19 års erfaring i arbejdet med højt specialiseret palliativ indsats for voksne, børn og unge.
Jeg har arbejdet 14 år på fuldtid i et tværfaglig palliativt team for voksne, på hospice samt på center for kræftrehabilitering og palliation i Odense Kommune. Aktuelt arbejder jeg indenfor højt specialiseret palliation for børn og unge samt lymfødembehandling.
Jeg har igennem årene undervist i palliation og fysioterapi samt akupunktur til lindring af den palliative patient for både studerende, læger, fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. Derudover har jeg været med til at initiere og arrangere temadage, undervisning samt deltaget i flere relevante arbejdsgrupper indenfor bl.a. palliation af dyspnø, smerter og patienter med neurologiske problemstillinger.
Jeg har løbende videreuddannet mig inden for palliativ og onkologisk fysioterapi, og har selv bidraget til at udvikle feltet ved bl.a. at udarbejde kliniske retningslinjer inden for DMCG-pall.
Endelig har jeg været med til at udvikle ordningen og undervise §2 fysioterapeuter med palliative ydernummre i Region Syddanmark.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 33 33 61
Mail: tinebd@gmail.com

Region Nordjylland

TitelLene H_1.jpg

Certificeret kliniker i onkologisk fysioterapi

Profil

Jeg har igennem de sidste 20 år haft fokus på og arbejdet med palliation. Palliativ indsats er rettet mod at lindre og er målrettet symptomer, funktionsniveau og livskvalitet mere end diagnose. De første mange år var det på almene medicinske afdelinger på basalt niveau, og siden 2011 på specialiseret niveau på Afsnit For Lindrende Behandling og i Team for Lindrende Behandling i Farsø, Aalborg Universitetshospital.

Jeg bidrager i dag til at højne niveauet på basisniveau. Jeg er desuden uddannet lymfødemterapeut og berøringspædagog.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 97 65 30 00
Mail: lene.holst.norderud@rn.dk
LinkedIn: Lene Holst Norderud