Specialister og certificerede klinikere i neurologisk fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi.

Profil

I mere end 25 år har jeg arbejdet med hjerneskaderehabilitering i hospitalsregi. Mine kliniske kompetencer dækker primært patienter med følger efter svær TBI og stroke i den subakutte fase af sygdomsforløbet.

Mine erfaringer består af en bred vifte ift. klinisk arbejde, formidling, forskning, publikationer, kvalitetsudvikling og senest som projektleder. Har været udpeget til flere arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen.

Min opmærksomhed er rettet mod den tværsektorielle overgang i patientens forløb.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 38 63 46 28
Mail: karin.spangsberg.kristensen@regionh.dk
Web: rigshospitalet.dk
LinkedIn: Karin Spangsberg Kristensen

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Mine kompetencer er indenfor det specialpædagogiske felt. Herunder formidlingsdelen. Hvordan viden fra det naturfaglige vidensområde, kan omsættes og tænkes ind i det specialpædagogiske felt.Vejlederroller – typer af roller, hvilke muligheder og begrænsninger er ilagt de forskellige roller. Min viden er også omkring tiden i dag, det postmoderne og de samfundsmæssige tendenser der præger tiden og dermed det at være forældre i dag.. Endvidere udredning og vejledning af børn i det specialpædagogiske område, med særlig viden indenfor ASF og børn med ADHD.

Arbejde med børn gennem 20 år i småbørnsområdet. De sidste 6 år også indenfor skoleområdet. Mange års ansættelse i kursusafdelinger, med undervisning af pædagoger og lærere. Master i Specialpædagogik 2009.

Målgruppe

  • Fysioterapeuter
  • Pædagoger
  • Lærere
  • Andre faggrupper
  • Uddannelsesinstitutioner
  • I specifikke situationer medier

Formidling

Formidling gerne mundtligt og skriftligt, gennem undervisning enten i form af oplæg eller teoretisk undervisning. Endvidere at være igangsætter og supervisor på et supervisionsforløb.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2032 7039

Mail: mariannk.wowern@yahoo.dk

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet i 2007 og kandidat i fysioterapi i 2017. Jeg er udviklingsfysioterapeut på Afdeling for Hjerneskader, Rigshospitalet og har bred erfaring med patienter med svær erhvervet hjerneskade. Jeg underviser og superviserer tværfagligt personale med ICF som referenceramme ift. målsætning og samarbejde. Særlige kompetencer er patienter med lavt bevidsthedsniveau samt kognitive forstyrrelser herunder motorisk uro og/eller agiteret adfærd samt opgaveorienteret træning og robotteknologi.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 29 72 19 09 / 38 62 63 53
Mail: vibeke.wagner@regionh.dk
Web: Hvidovrehospital.dk
LinkedIn: Vibeke Wagner

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har samlet over 10 års erfaring med neurorehabilitering indenfor erhvervet hjerneskade, sclerose og parkinson. De sidste 4 år har jeg været ansat i Elsass Fonden. Her arbejder jeg i et praksis- og innovationsteam, med at oversætte nyeste viden og forskning til praksis indenfor cerebral parese. Jeg er vant til at formidle både mundtligt og skriftligt og underviser blandt andet 6. semester på fysioterapeutuddannelsen. Ved siden af mit arbejde læser jeg master i neurorehabilitering.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 70 33 26
Mail: ks@elsassfonden.dk
Web: elsassfonden.dk
LinkedIn: Kimmie Westh Svendsen

TitelMichelle Barner Bærentzen_1.png

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har mere end 10 års kliniks erfaring med neurorehabilitering fra forskellige sektorer og har en Master i Medicinsk videnskab. Jeg arbejder aktuelt i afd. for Praksis & Innovation hos Elsass Fonden med fokus på voksne med cerebral parese. Jeg har været involveret i udviklings- og forskningsprojekter samt undervisning for både mennesker med påvirkning af hjernen, fagpersoner samt studerende. Indenfor neurorehabilitering har jeg særligt vinden om og interesse for emnerne øget træthed, transition fra barn til voksen samt implementering.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/michelle-barner-b

Hjemmeside: elsassfonden.dk

Mail: mb@elsassfonden.dk

Tlf.: 60 22 79 13

Region Sjælland

Afventer beskrivelse af specialist.

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Fysioterapeut med ansættelse på Center for Neurorehabilitering, Næstved Sygehus(CNN).
CNN er Region Sjællands specialafdeling med regionsfunktion for rehabilitering af voksne patienter med følger efter hjerneskade forårsaget af bl.a. traumer og apopleksi.
CNN´s opgave er specialiseret udredning, vurdering og rehabilitering af voksne med moderate til svære følger efter pludseligt opstået hjerneskade.
Har arbejdet med neurologisk fysioterapi i mere end 20 år

Kontaktoplysninger

Mail: rlea@regionsjaelland.dk
Web: regionsjaelland.dk
LinkedIn: Rikke Korsman

Region Nordjylland

TitelNicki Møller Larsen_1.jpg

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

17 års erfaring med rehabilitering af patienter og borgere med erhvervede senhjerneskader. Desuden erfaring med rehabilitering af rygmarvsskadede, Sclerose, Parkinson borgere samt borgere med forskellige typer af nervebetændelse.

Har været med til forskning og udvikling af strømapparat til gangtræning af neurologiske borgere. Er desuden meget involveret i forskellige udviklingsprojekter med henblik på udvikling af nye træningsredskaber til de neurologiske borgere.

Afholder ofte kurser eller temadage i eget regi eller ude på private klinikker, sygehuse eller kommuner.

Målgruppe: Genoptræning af erhvervede senhjerneskader, rygmarvsskadede, sclerose, Parkinson og forskellige typer af nervebetændelse.

Hvad tilbyder jeg: Genoptræning, kurser, temadage, hjælp til udvikling af nyt træningsudstyr og undervisning i kommuner, private klinikker eller sygehuse

Kontaktoplysninger

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicki-larsen-16b315175/

Hjemmeside: www.neuro-rehab.dk

Mail: kontakt@neuro-rehab.dk

Tlf.: 40996011

Region Midtjylland

Titel

Specialist i neurologisk fysioterapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 96 10 20 45
Web: neurofys.dk

TitelBirgitte Nygaard Sommer_1.jpg

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har mere end 20 års erfaring med neurologisk fysioterapi og neurorehabilitering fra akutafdeling og på hospital samt i kommunalt regi. Jeg har arbejdet med udvikling af neurologisk fysioterapi til mange forskellige diagnosegrupper. Jeg har stor erfaring med optimering af tværsektorielle overgange i alle faser både i det kliniske arbejde og på det strukturelle plan bl.a. medvirkende i etablering af apoplexi-teams i Region Midt samt etablering og fortsat udvikling af Århus kommunes Neurocenter. Ligeledes erfaring med implementering af nye rehabiliteringstilbud bl.a. til COVID-senfølger og Specialiseret Rehabilitering i kommunalt regi. Jeg er Master i Neurorehabilitering fra 2022 og har meget fokus på fortsat udvikling og implementering indenfor det neurologiske speciale samt kompetenceudvikling hos fysio-/ ergoterapeuter. Jeg har erfaring med formidling af neurologisk fysioterapi i både dansk og afrikansk kontekst samt undervisning af borgere og pårørende.  

Kontaktoplysninger

LinkedIn: Birgitte Nygaard sommer | LinkedIn

Mail: birgittesommer@yahoo.dk

Tlf.: 21 60 28 07

TitelDorte Møller Cheret_1.jpg

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har arbejdet indenfor specialiseret neuro-rehabilitering siden min bachelor i 2008 og har primært beskæftiget mig med rehabilitering efter stroke, polyneuropati, traumatisk hjerneskade og hjernetumor indenfor voksen-området. Indenfor det seneste år har jeg beskæftiget mig med voksne med cerebral parese, som en del af et udviklingsprojekt. Jeg har desuden en master i neurologisk fysioterapi fra England.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: http://linkedin.com/in/dorte-møller-cheret-5904031a0

E-mail: Dorte305@gmail.com

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

TitelLene Lund Sørensen_1.jpg

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Arbejder som specialeansvarlig fysioterapeut på Regionshospital Hammel Neurocenter. Har over 20 års erfaring med neurologisk fysioterapi målrettet personer med svære mentale funktionsændringer efter senhjerneskade. Underviser både internt og eksternt i bl.a. konfliktforebyggelse i neurorehabiliteringen.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 24 75 40 27

Mail: lene.lund@midt.rm.dk 

Afventer beskrivelse af specialist.

TitelGitte Pallesen_1.jpg

Specialist i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har arbejdet med neurorehabilitering siden jeg blev færdig uddannet i 2004. Siden 2008 har jeg været ansat på Regionshospitalet Hammel Neurocenter på højspecialiseret afsnit, hvor jeg rehabiliterer patienter med svære erhvervede hjerneskader med sensomotoriske problemstillinger, ofte kombineret med kognitive udfordringer. Jeg har en Master i Neurorehabilitering og dermed kompetencer indenfor neurobiologi og hjernens plasticitet og jeg har et øget fokus på hvordan denne viden kan omsættes til praksis, bla. de neuroplastiske principper. Jeg har en opmærksomhed omkring evidensbaseret praksis og at denne består af både evidens fra forskning, den kliniske praksis og patienternes værdier og præferencer. Jeg vil gerne være med til at bygge bro mellem forskningen og praksis.

Jeg er klinisk underviser og modtager 4. og 6. semester fys. studerende. Jeg brænder for at undervise og er tilknyttet VIA Aarhus som ekstern underviser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60620107

Mail: gitte_pallesen@hotmail.com

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Titel

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg arbejder med højt specialiseret neurorehabilitering af børn og voksne med erhvervede hjerneskader og har fra tidligere erfaring med børn med medfødte hjerneskader. Jeg har især fordybet mig i forebyggelse og behandling af muskeloveraktivitet og kontrakturer. Dels i min kliniske praksis, dels med udviklings- og forskningsprojekter samt som underviser bl.a som medlem af en styregruppe som planlægger og afholder kurser indenfor spasticitet og dystoni for læger og terapeuter

Kontaktoplysninger

Mail: susanne.kirk.baagoee@regionh.dk
Web: dandyspas.dk

Titel

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Med min brændende interesse for neurorehabilitering, møder jeg glad og dedikeret på arbejde i den neurologiske privatklinik Apofysio. Jeg har siden år 2000, skabt et solidt erfaringsgrundlag på det neurofaglige område, igennem mit arbejde i hospitals-, kommunaltog privat regi, fase 1-4.
Mit fysioterapeutiske fokus og spidskompetence ligger i den kliniske ræsonnering og mine behandlingsvalg er altid individuelt tilpassede. Jeg arbejder helhedsorienteret og har stor fokus på tværfagligt samarbejde samt på de pårørende for at sikre bedst mulig livskvalitet hos det enkelte menneske.
Udover mit kliniske arbejde som fysioterapeut er formidling en stor interesse og et vigtigt element i min dagligdag. I Apofysio´s regi, samt som ekstern underviser i neurologisk fysioterapi på Københavns Professionshøjskole, har jeg mulighed for at brede min viden ud, binde teori og praksis sammen og derved højne det neurofaglige niveau, monofagligt såvel som tværfagligt.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 54 56 33
Web: apofysio.dk

Region Sjælland

Titel

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Jeg har godt 25 års erfaring med neurorehabilitering i både hospitals- og kommunalt regi. Aktuelt arbejder jeg hos BOMI, hvor jeg har særligt fokus på specialiseret rehabilitering, syn- og balancefunktionen samt udredning af funktionsevne. Jeg fungerer som udfører at de enkelte ydelser og som vejleder for kommunalt personale i forhold til specialiserede tilbud og udvikling af integreret tværfagligt samarbejde. I min fritid udbyder jeg kurser i Kinaesthetics for sundhedspersonale.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 41 42 47 85
Mail: leneboghandersen@gmail.com
Web: kinaesthetics-kurser.dk
LinkedIn: Lene Bøgh Andersen

Titel

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Mit bidrag som fysioterapeut bygger på et stabilt fagligt fundament, respekt og forståelse for senhjerneskaders kompleksitet, manifestation. Konceptuel tilgang med fæste i dokumenteret viden. Posturalitet og neurogen smerte er områder jeg har særlig interesse for. Jeg arbejder på Center for neurorehabilitering i Næstved, Næstved Sygehus, tidligere Yngre hjerneskade Vordingborg Sygehus og Hjerneskadeafsnittet i Vordingborg.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 29 59 51
Mail: meretemejs@gmail.com

Region Midtjylland

Afventer beskrivelse.

TitelWiliam Zeuthen Schjødtz_1.jpg

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Mine kliniske kompetencer inden for specialet kommer fra mere end 7 års arbejde med højtspecialiseret neurorehabilitering, som fysioterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN).

Under ansættelsen, har jeg tre års erfaring fra sværtskadet Kognitiv sengeafsnit S3 og mere end fire års erfaring med tidlig neurorehabilitering fra Sengeafsnit 5/Tidlig klinik og Neurologisk Step-Down Afsnit/NISA i Silkeborg. Jeg tror på høj faglighed, tværfagligt teamarbejde, hjernens plasticitet og den evidensbaserede praksis.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 66 44 75

Mail: wzs.fys@gmail.com

Web: www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-hammel/

LinkedIn: dk.linkedin.com/in/williamfysioterapeut

TitelAnne-louise Weber Rønow_1.jpg

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Mine kliniske kompetencer inden for specialet kommer fra næsten 20 års erfaring indenfor neurorehabilitering. Jeg har arbejdet med patienter med erhvervet hjerneskade både i fase 2 og 3 på Center for Neurorehabilitering - Kurhus i 8 år og her de sidste 11 år har jeg arbejdet med højt specialiseret neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) - sengeafsnit 5, hvor patienterne jeg arbejder med er meget tidligt i deres rehabiliteringsforløb.

På RHN har jeg de sidste 9 år også været tilknyttet Neurologisk Step-Down Afsnit/NISA i Silkeborg. Jeg har fokus på at opretholde høj faglighed, fokus på tværprofessionelle samarbejde, inddragelse af patient og pårørende og at se ’det hele menneske’ i rehabiliteringen, for at sikre bedre livskvalitet for den enkelte.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 51 19 15

Mail: annelouise.r@gmail.com

LinkedIn: http://linkedin.com/in/anne-louise-weber-rønnow-157997233

Region Nordjylland

Titel

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

15 års erfaring med rehabilitering af patienter og borgere med erhvervede senhjerneskader. Desuden erfaring med rehabilitering af rygmarvsskadede borgere, samt borgere med forskellige typer af nervebetændelse. Har været med til forskning og udvikling af strømapparat til gangtræning af neurologiske borgere. Er desuden meget involveret i forskellige udviklingsprojekter med henblik på udvikling af nye træningsredskaber til de neurologiske borgere. Målgruppe: Genoptræning af erhvervede senhjerneskader, rygmarvsskadede og forskellige typer af nervebetændelse. Hvad tilbyder jeg : Genoptræning, kurser, temadage, hjælp til udvikling af nyt træningsudstyr og undervisning i kommuner

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 99 60 11
Mail: kontakt@neuro-rehab.dk
Web: neuro-rehab.dk
LinkedIn: Nicki Møller Larsen

Region Syddanmark

TitelKarin Bromose Andersen_1.jpg

Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi

Profil

Med afsæt i mange års klinisk arbejde med erhvervet hjerneskade har jeg siden 2012 fungeret som konsulent i Hjerneskadeteam 65+. Her underviser og sparrer jeg med det tværfaglige personale i Odense Kommune ift. borgere over 65 år med erhvervet hjerneskade, hvor der opleves komplekse problemstillinger.

Jeg skaber overblik over borgerens situation ud fra en neurologisk, neuropsykologisk, og neuropædagogisk forståelsesbaggrund og bidrager til en fælles forståelse for vanskeligheder, ressourcer, behov samt faciliterer fælles strategier. Jeg yder også rådgivning til borger/pårørende.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 12 21 08

Mail: kabj@odense.dk