Specialister og certificerede klinikere i hjerte- og lungefysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i hjerte- og lungefysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i hjerte- og lungefysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005 og har 16 års erfaring i undersøgelse, behandling og rehabilitering af personer med hjerte- og lungesygdomme samt personer med diabetes og funktionsnedsættelse.

I 2010 færdiggjorde jeg en kandidat i sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og i 2019 en PhD i Klinisk forskning ved samme Universitet.
Jeg har skrevet flere peer-reviwed artikler til internationale tidsskrifter samt populær formidling til bla. Best Practice, Lungeforeningen, Helse m.fl..

Jeg er pt. ansat ved Lungemedicinsk afdeling og lungemedicinsk forskningsenhed på Hvidovre Hospital som klinisk forsker og post.doc.
Derudover underviser jeg for Dansk Selskab for hjerte- og lungefysioterapi, Danske Fysioterapeuter, Dansk Lungemedicinsk Selskab, PLO, og fungere som ekstern/faglig vejleder på cand.scient.san. og cand.scient.fys-uddannelserne ved Københavns og Syddansk Universitet.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: Henrik Hansen

Certificerede klinikere

Region Sjælland

Titel

Certificeret kliniker i hjerte- og lungefysioterapi

Profil

15 års erfaring med respirationsfysioterapi, først som klinisk vejleder på lungemedicinsk afdeling og efterfølgende som fysioterapeut i CF-center København, Rigshospitalet. Primær ansvar er NIV behandling og sekretmobilisering samt konsulent funktion på respiratorisk dårlige børn og voksne, samt iltoptagelsestests, lungefunktionsundersøgelser og inhalationsteknik.

Arbejder en del med forskning og deltager med egne resultater på diverse kongresser. Samarbejder tæt med fysioterapeuter i de nordiske lande og afholder kurser nationalt. Er bestyrelsesmedlem i dansk selskab for hjerte og lungefysioterapi igennem mange år

Kontaktoplysninger

Tlf.: 35 45 98 74
Mail: luephilipsen@hotmail.com
LinkedIn: Lue Drasbæk Philipsen