Sundhedsforsikringer og ekstra ydelser

Det er ikke alle relevante sundhedsydelser, der er tilskud til i overenskomsten. Her kan du finde information om, hvad der er indeholdt i overenskomsten, og hvad der ikke er, så du ved, hvornår du som fysioterapeut under overenskomsten kan kræve ekstra betaling for ydelser til lægehenviste patienter.

Liste med ydelser uden tilskud

Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter udarbejdet en liste over sundhedsydelser uden tilskud, som kan anvendes af fysioterapeuterne under i daglig praksis, når der skal tages stilling til, hvilke ydelser der skal afregnes med tilskud, og hvilke ydelser der skal afregnes uden tilskud.

Du kan efter en konkret faglig vurdering tilbyde disse til lægehenviste patienter. Det forudsætter dog at:

  • Patienten aktivt tilvælger ydelsen i hvert tilfælde.
  • Patienten er informeret om at der ikke er tilskud til ydelsen.
  • Du kan dokumentere at patienten har givet informeret samtykke til brug af ydelserne uden tilskud.
  • Der ikke er tale om ”mere af de overenskomstdækkede ydelser” (fx mere tid til behandling).
  • Der ikke er tale overenskomstydelser på andre vilkår. Det vil sige, at du ikke må fravige honorarerne i overenskomsten, f.eks. ved at give rabat til patienten på overenskomstydelser.

Der er fri prisdannelse på ydelser udenfor overenskomst og prisen må ikke koordineres mellem klinikker.

Se listen over sundhedsydelser uden tilskud

Må jeg så ….?

Måske er der nogle ydelser, du er i tvivl om. Må jeg tage ekstra eller er det en indeholdt i overenskomsten? Vi har i nedenstående link samlet de mest almindelige spørgsmål om hvad der er med i overenskomstens takster og hvad der er udenfor.

Se listen over typiske spørgsmål og svar