Specialister og certificerede klinikere i muskuloskeletal fysioterapi

Specialister

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskoloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har i mere end 20 år formidlet Idrætsfysioterpi til fysioterapeuter og læger, især med fokus på undersøgelses teknikker og genoptræning. Har undervist i 15 år for Praktiserende Lægers Organisation og Fagfora for Idræts fysioterapi.

Har været beskæftiget som landsholdsfysioterapeut med damehåndbold, fleuret fægtning og været ansat i team Danmark. De sidste seks år fysioterapeut og underviser på Skolen for Moderne Dans i København.

Interesse for genoptræning/rehabilitering af idræts og danseskader. Langvarige problemstillinger i forhold til hofte/bækken/lyske, ryg, skulder, fødder og knæ har i mange år været et specielt interesseområde. Udover genoptræning også interesse for manuel behandling i form af mobilisering/manipulation, akupunktur (IMS, intra muskulær stimulering med nåle).

Jeg har undervist /forelæst på Idrætsmedicinske Årsmøder, mange kongresser for Selskab for Artroskopisk Kirurgi, Dansk Idræts Medicinsk Selskab og Danske Fysioterapeuter.

Har udgivet bøger, DVD og VHS om Idrætsmedicin og genoptræning. Skrevet mange artikleri dansk Sports medicin og i Fysioterapeuten.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Praktiserende læger
 • Ortopædkirurger
 • Forsikringsselskaber

Formidling

Undervisning, teoretisk / praktisk, skriftligt.

Kontaktoplysninger

Telefon: 45 42 28 46
Mail: john.verner@parkensfysioterapi.dk

Se John Verners CV

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1985, Diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) i 2000, og jeg fik en masteruddannelse i sundhedsantrolpologi i 2012 fra KU med afhandlingen ”at leve med kroniske smerter”.

Min kompetencer er særligt indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med nakke og rygproblemer. Derudovr har jeg arbejdserfaring fra såvel primær- som sekundærsektor, ryg- og forskningscenter. Og jeg har i flere år særligt arbejdet med patienter med langvarige smerter, da jeg har stor interesse i kommunikation og patientinvolvering.

Jeg har undervisningserfaring og kendskab til såvel kvantitativ som kvalitativ forskning.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper omkring atleter
 • Uddannelsesinstitutioner

Formidling

Undervisning, supervision samt teoretisk/skriftlig formidlingsform.

Kontaktoplysninger

Mail: eva.hauge@nal-net.dk

Se Eva Hagues CV

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Uddannet professionsbachelor fra Fysioterapiskolen i Næstved 2003.

Siden 2005 har jeg været ansat hos Fysiocenter Roskilde, hvor jeg primært behandler patienter med idrætsskader og muskuloskeletale problematikker.

Jeg vægter kontinuerlig fysioterapeutisk udvikling højt såvel personligt som fagligt. Derfor har jeg taget videreuddannelse i Manuel terapi, idrætsfysioterapi, samt deltaget i kurser der fokuserer på diagnostik og behandling af neuromuskulære dysfunktioner. Jeg har valgt dette fokus, da jeg mener, at optimal fysioterapeutisk behandling bør fokusere på korrektion af faktorer der disponerer til patientens muskuloskeletale problematikker og dermed fører til varige løsninger.

I 2007 gennemførte jeg en master uddannelse i ”Musculoskeletal Physiotherapy”, på Unversity of Queensland, i Australien. Her tilegnede jeg mig praktiske og teoretiske færdigheder på et højt niveau, som jeg håber at kunne bruge til at bidrage til fagets udvikling herhjemme, fx i form af undervisning, supervision og artikelskrivning.

Kontaktoplysninger

Fysiocenter Roskilde,
Københavnsvej 170, 4000 Roskilde

Telefon: 4675 7815
Mail: ja@fysiocenter.dk

Se Jeppe Thue Andersens CV

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Fysioterapeut, Dip. MDT, MSc Physiotherapeutic Practice, Specialist i
 • Muskuloskeletal fysioterapi, Lektor v/ Fysioterapeutuddannelsen UCN.

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Jeg har primært arbejdet med mennesker med muskuloskeletale problemer og langvarige smerter indenfor klinikregi og på sygedagpengeområdet. Da jeg vægter faglig og personlig udvikling højt, samt ser det som en nødvendighed for at tilbyde mine patienter et opdateret tilbud, har jeg løbende efteruddannet mig i ind- og udland.

I 2010 gennemførte jeg min Dip. MDT (McKenzie) efter uddannelsesforløb i New Zealand og USA. I 2016 færdiggjorde jeg min masteruddannelse fra University of Dundee i Skotland. Begge uddannelser har tilført mig teoretisk viden og praktiske færdigheder på højt niveau som jeg dagligt drager gavn af i mit arbejde med patienter og som underviser på Fysioterapeutuddannelsen.

I 2018 blev jeg lektor godkendt på Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg hvor jeg har været ansat på deltid siden 2012 sideløbende med mit klinikarbejde i FysioAalborg.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgere og medier
 • Myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk (Dansk og engelsk).

Kontaktoplysninger

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 30 71 14 15 eller 72 69 09 72

Mail: brian@fysioaalborg.dk

Se Brian Sørensens CV

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg er uddannet 1991 i Aalborg, og jeg har været ansat på Klinik for Fysioterapi, Dronninglund siden 1993. Jeg har også været tilknyttet Team Danmark og Dansk Rugby Union som idrætsfysioterapeut.

Mine interesseområder er dokumentation af behandlings effekt herunder spørgeskemaer (oversættelse og validering), UL scanning, triggerpunkts akupunktur/smerter. Og jeg har videreuddannelse indenfor MT , MTT, McKenzie , akupunktur og UL scanning. Master of Science in Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper

Kontaktoplysninger

Klinik for Fysioterapi, Rørholtvej 3A,
9330 Dronninglund.

Telefon: 98 13 95 85
Mail: jenserik@kfft-dronninglund.dk

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har siden 2009 arbejdet intensivt med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger gennem klinisk arbejde, undervisning og forskning. Sideløbende har jeg været ansvarlig fysioterapeut og fysisk træner for eliteudøvere både individuelt og inden for holdsport.

Jeg er certificeret i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT), uddannet i ultralydsdiagnostik og har afsluttet en international kandidatgrad i sportsfysioterapi på University of Bath i England.

Jeg rejser jævnligt til nationale og internationale konferencer og har været oplægsholder på flere, herunder European Physiotherapy Congress 2016 i Liverpool.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Idrætsfysioterapeuter
 • Fysioterapistuderende
 • Forskere indenfor sundhedsområdet
 • Idrætsudøvere
 • Patienter med idrætsmedicinske eller muskuloskeletale problemstillinger.

Jeg arbejder også gerne med skadesforebyggelse og præstationsfremme i klubber, idrætsmiljøer og i landsholdsforbund.

Formidling

Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2682 6801

Mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Kandidat i fysioterapi, Syddansk Universitet
 • Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMT)
 • Akupunkturuddannelse i Medicinsk Akupunktur (MedAc)

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2011 og har kontinuert specialiseret mig inden for det muskuloskeletale område. Mine særlige kompetencer er undersøgelse, diagnostik og behandling af komplekse muskuloskeletale lidelser. Jeg har en særlig interesse i behandling af patienter med langvarige smerter samt at implementere forskning i praksis.

Har 2011-2018 arbejdet i primærsektoren, men arbejder aktuelt både deltids på et tværfagligt smertecenter og på privatklinik. Tidligere har jeg været tilknyttet ligahåndbold gennem flere år.

Målgruppe

Fysioterapeuter, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, teoretisk og praktisk/klinisk.

Kontaktoplysninger

Mail: danielbroholm@hotmail.com

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Master i Fitness og Træning

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2002 og har siden arbejdet indenfor det muskuloskeletale område. Jeg er specialiseret indenfor rygområdet igennem flere års ansættelse i regionens rygcenter, primært med diagnosticering og behandling af rygpatienter samt klinisk vejleder for fysioterapeut-studerende. På Rygambulatoriet i Ringe var jeg en del af opbygningen og implementeringen af Rygcentrets idrætsambulatorium.

Siden 2016 har jeg arbejdet med sygemeldte borgere med smerter i bevægeapparatet i Nordfyns Kommune. Her er fokus hurtig diagnostisk afklaring og tilbagevenden til arbejde. Jeg er selvstændig på specialiseret klinik med behandling af langvarige smerteproblematikker, primært lænd, nakke og skulder. Og så har jeg været projektleder og deltaget i flere forskningsprojekter på Rygområdet, både på Rygcenter og i samarbejde Smertecentret på OUH og Aalborg Universitet.

Forskningsprojekterne har de seneste år beskæftiget sig med Kognitiv Funktionel Terapi, og det er den tilgang til patienter og borgere, som jeg primært benytter mig af i mit daglige arbejde. Jeg har en del undervisningserfaring af fysioterapeuter, studerende og har undervist praktiserende læger.

Jeg forsøger i mit arbejde at tage et person-centreret, multi-dimensionelt udgangspunkt omkring den enkelte borger/patient, og forsøger kontinuerligt at udvikle min kliniske praksis ved at integrere den nyeste evidens i hverdagen og bruge supervision til at blive klogere på egne og patientens reaktioner.

Målgruppe

Fysioterapeuter, studerende og andre faggrupper.

Formidling

Mundtligt, skriftligt. Undervisning teoretisk og praktisk. Supervision. (Dansk og engelsk)

Kontaktoplysninger

Spine & Mind Fysio
Dalumvej 39B
5250 Odense SV
Tlf: 22 57 65 36
Mail: jannick.johansen@hotmail.com

Se Jannick Johansens CV

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Cand.scient.san

Kompetencer

Jeg er uddannet som Bachelor of Science in Physical Therapy fra Sapporo Medical University og cand. scient.san i exercise physiology og exercise immunology fra Hokkaido University, Japan.

Jeg har arbejdet som fysioterapeut på sygehus og i kommune, dertil blev jeg privatpraktiserende i 2010. Desuden har jeg arbejdet som forsker på Copenhagen Muscle Research Center og Sydvestjysk Sygehus og fungeret som undervisningsassistent i Hokkaido University, Japan.

Jeg har talrige kurser indenfor muskuloskeletal fysioterapi, bl.a. Mulligan Concept (CMP: Certified Mulligan Practitioner), medicinsk akupunktur (MedAc), muskuloskeletal ultralydsscanning.

Derudover er jeg allokeret censor og faglig vejleder på bacheloropgaver på fysioterapeutuddannelserne i Danmark, og jeg har skrevet flere videnskabelige artikler samt været præsenteret som speaker på flere internationale kongresser.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper (forskere inden for sundhedsområdet), uddannelsesinstitutioner
 • Borgere
 • Medier
 • Myndigheder
 • Patientforeninger
 • Forsikringsselskaber

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk og klinisk både på dansk, engelsk og japansk.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2874 3678

Mail: fysioexperten@hotmail.com

Se Tokuko Matsumotos CV

Certificerede klinikere

Certificerede klinikere i Region Hovedstaden:

 • Grete Høgh Scheel
 • Heidi Eirikstoft

Certificerede klinikere i Region Sjælland:

 • Claus Ulrik Jensen
 • Niels Jørgen Martinsen

Certificerede klinikere i Region Nordjylland:

 • Anna Dorte Appel
 • Mikkel Kjær Carlsen
 • Trine Sørensen

Certificerede klinikere i Region Midtjylland:

 • Eva Nørmark Heden
 • Mathias Frank Holmquist
 • Mette Frank Fenger
 • Michael Dissing
 • Rasmus Bach Jønsson
 • Troels Balskilde Stoltenborg

Certificerede klinikere i Region Syddanmark:

 • Esben Tidemand Bruhn
 • Jane Kiss
 • Jette Jepsen Ottosen
 • Johan Riisgaard Laursen
 • Kristina Elkjær Jessen
 • Kristoffer Davey Dalsgaard
 • Liset Daniel Egsgaard
 • Simon Simonsen
 • Steen Jepsen
 • Teiken Hvolby Vendelbo
 • Ulla Fjord Hansen

Certificerede klinikere i Færø-kredsen:

 • Klæmint Isaksen
Del eller udskriv artiklen