Specialister og certificerede klinikere i muskuloskeletal fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskoloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har i mere end 20 år formidlet Idrætsfysioterpi til fysioterapeuter og læger, især med fokus på undersøgelses teknikker og genoptræning. Har undervist i 15 år for Praktiserende Lægers Organisation og Fagfora for Idræts fysioterapi.

Har været beskæftiget som landsholdsfysioterapeut med damehåndbold, fleuret fægtning og været ansat i team Danmark. De sidste seks år fysioterapeut og underviser på Skolen for Moderne Dans i København.

Interesse for genoptræning/rehabilitering af idræts og danseskader. Langvarige problemstillinger i forhold til hofte/bækken/lyske, ryg, skulder, fødder og knæ har i mange år været et specielt interesseområde. Udover genoptræning også interesse for manuel behandling i form af mobilisering/manipulation, akupunktur (IMS, intra muskulær stimulering med nåle).

Jeg har undervist /forelæst på Idrætsmedicinske Årsmøder, mange kongresser for Selskab for Artroskopisk Kirurgi, Dansk Idræts Medicinsk Selskab og Danske Fysioterapeuter.

Har udgivet bøger, DVD og VHS om Idrætsmedicin og genoptræning. Skrevet mange artikleri dansk Sports medicin og i Fysioterapeuten.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Praktiserende læger
 • Ortopædkirurger
 • Forsikringsselskaber

Formidling

Undervisning, teoretisk / praktisk, skriftligt.

Kontaktoplysninger

Telefon: 45 42 28 46
Mail: john.verner@parkensfysioterapi.dk

Se John Verners CV

Afventer beskrivelse af specialist.

Region Sjælland

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1985, Diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) i 2000, og jeg fik en masteruddannelse i sundhedsantrolpologi i 2012 fra KU med afhandlingen ”at leve med kroniske smerter”.

Min kompetencer er særligt indenfor undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med nakke og rygproblemer. Derudovr har jeg arbejdserfaring fra såvel primær- som sekundærsektor, ryg- og forskningscenter. Og jeg har i flere år særligt arbejdet med patienter med langvarige smerter, da jeg har stor interesse i kommunikation og patientinvolvering.

Jeg har undervisningserfaring og kendskab til såvel kvantitativ som kvalitativ forskning.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper omkring atleter
 • Uddannelsesinstitutioner

Formidling

Undervisning, supervision samt teoretisk/skriftlig formidlingsform.

Kontaktoplysninger

Mail: eva.hauge@nal-net.dk

Se Eva Hagues CV

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Uddannet professionsbachelor fra Fysioterapiskolen i Næstved 2003.

Siden 2005 har jeg været ansat hos Fysiocenter Roskilde, hvor jeg primært behandler patienter med idrætsskader og muskuloskeletale problematikker.

Jeg vægter kontinuerlig fysioterapeutisk udvikling højt såvel personligt som fagligt. Derfor har jeg taget videreuddannelse i Manuel terapi, idrætsfysioterapi, samt deltaget i kurser der fokuserer på diagnostik og behandling af neuromuskulære dysfunktioner. Jeg har valgt dette fokus, da jeg mener, at optimal fysioterapeutisk behandling bør fokusere på korrektion af faktorer der disponerer til patientens muskuloskeletale problematikker og dermed fører til varige løsninger.

I 2007 gennemførte jeg en master uddannelse i ”Musculoskeletal Physiotherapy”, på Unversity of Queensland, i Australien. Her tilegnede jeg mig praktiske og teoretiske færdigheder på et højt niveau, som jeg håber at kunne bruge til at bidrage til fagets udvikling herhjemme, fx i form af undervisning, supervision og artikelskrivning.

Kontaktoplysninger

Fysiocenter Roskilde,
Københavnsvej 170, 4000 Roskilde

Telefon: 4675 7815
Mail: ja@fysiocenter.dk

Se Jeppe Thue Andersens CV

Region Midtjylland

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • ph.d. i medicin/smerteforskning

Kompetencer

Smerteforskning, klinisk kompetenceudvikling og supervision.

Smertebehandling, rehabilitering og fysisk træning.

Kontaktoplysninger

Bjarne Rittig-Rasmussen

Webadresse: www.RittigFysio.dk

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Region Syddanmark

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har siden 2009 arbejdet intensivt med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger gennem klinisk arbejde, undervisning og forskning. Sideløbende har jeg været ansvarlig fysioterapeut og fysisk træner for eliteudøvere både individuelt og inden for holdsport.

Jeg er certificeret i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT), uddannet i ultralydsdiagnostik og har afsluttet en international kandidatgrad i sportsfysioterapi på University of Bath i England.

Jeg rejser jævnligt til nationale og internationale konferencer og har været oplægsholder på flere, herunder European Physiotherapy Congress 2016 i Liverpool.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Idrætsfysioterapeuter
 • Fysioterapistuderende
 • Forskere indenfor sundhedsområdet
 • Idrætsudøvere
 • Patienter med idrætsmedicinske eller muskuloskeletale problemstillinger.

Jeg arbejder også gerne med skadesforebyggelse og præstationsfremme i klubber, idrætsmiljøer og i landsholdsforbund.

Formidling

Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2682 6801

Mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Kandidat i fysioterapi, Syddansk Universitet
 • Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMT)
 • Akupunkturuddannelse i Medicinsk Akupunktur (MedAc)

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2011 og har kontinuert specialiseret mig inden for det muskuloskeletale område. Mine særlige kompetencer er undersøgelse, diagnostik og behandling af komplekse muskuloskeletale lidelser. Jeg har en særlig interesse i behandling af patienter med langvarige smerter samt at implementere forskning i praksis.

Har 2011-2018 arbejdet i primærsektoren, men arbejder aktuelt både deltids på et tværfagligt smertecenter og på privatklinik. Tidligere har jeg været tilknyttet ligahåndbold gennem flere år.

Målgruppe

Fysioterapeuter, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, teoretisk og praktisk/klinisk.

Kontaktoplysninger

Mail: danielbroholm@hotmail.com

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Master i Fitness og Træning

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2002 og har siden arbejdet indenfor det muskuloskeletale område. Jeg er specialiseret indenfor rygområdet igennem flere års ansættelse i regionens rygcenter, primært med diagnosticering og behandling af rygpatienter samt klinisk vejleder for fysioterapeut-studerende. På Rygambulatoriet i Ringe var jeg en del af opbygningen og implementeringen af Rygcentrets idrætsambulatorium.

Siden 2016 har jeg arbejdet med sygemeldte borgere med smerter i bevægeapparatet i Nordfyns Kommune. Her er fokus hurtig diagnostisk afklaring og tilbagevenden til arbejde. Jeg er selvstændig på specialiseret klinik med behandling af langvarige smerteproblematikker, primært lænd, nakke og skulder. Og så har jeg været projektleder og deltaget i flere forskningsprojekter på Rygområdet, både på Rygcenter og i samarbejde Smertecentret på OUH og Aalborg Universitet.

Forskningsprojekterne har de seneste år beskæftiget sig med Kognitiv Funktionel Terapi, og det er den tilgang til patienter og borgere, som jeg primært benytter mig af i mit daglige arbejde. Jeg har en del undervisningserfaring af fysioterapeuter, studerende og har undervist praktiserende læger.

Jeg forsøger i mit arbejde at tage et person-centreret, multi-dimensionelt udgangspunkt omkring den enkelte borger/patient, og forsøger kontinuerligt at udvikle min kliniske praksis ved at integrere den nyeste evidens i hverdagen og bruge supervision til at blive klogere på egne og patientens reaktioner.

Målgruppe

Fysioterapeuter, studerende og andre faggrupper.

Formidling

Mundtligt, skriftligt. Undervisning teoretisk og praktisk. Supervision. (Dansk og engelsk)

Kontaktoplysninger

Spine & Mind Fysio
Dalumvej 39B
5250 Odense SV
Tlf: 22 57 65 36
Mail: jannick.johansen@hotmail.com

Se Jannick Johansens CV

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Cand.scient.san

Kompetencer

Jeg er uddannet som Bachelor of Science in Physical Therapy fra Sapporo Medical University og cand. scient.san i exercise physiology og exercise immunology fra Hokkaido University, Japan.

Jeg har arbejdet som fysioterapeut på sygehus og i kommune, dertil blev jeg privatpraktiserende i 2010. Desuden har jeg arbejdet som forsker på Copenhagen Muscle Research Center og Sydvestjysk Sygehus og fungeret som undervisningsassistent i Hokkaido University, Japan.

Jeg har talrige kurser indenfor muskuloskeletal fysioterapi, bl.a. Mulligan Concept (CMP: Certified Mulligan Practitioner), medicinsk akupunktur (MedAc), muskuloskeletal ultralydsscanning.

Derudover er jeg allokeret censor og faglig vejleder på bacheloropgaver på fysioterapeutuddannelserne i Danmark, og jeg har skrevet flere videnskabelige artikler samt været præsenteret som speaker på flere internationale kongresser.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper (forskere inden for sundhedsområdet), uddannelsesinstitutioner
 • Borgere
 • Medier
 • Myndigheder
 • Patientforeninger
 • Forsikringsselskaber

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk og klinisk både på dansk, engelsk og japansk.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2874 3678

Mail: fysioexperten@hotmail.com

Se Tokuko Matsumotos CV

Region Nordjylland

Info på vej

Specialisttitel og øvrige titler

 • Fysioterapeut, Dip. MDT, MSc Physiotherapeutic Practice, Specialist i
 • Muskuloskeletal fysioterapi, Lektor v/ Fysioterapeutuddannelsen UCN.

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Jeg har primært arbejdet med mennesker med muskuloskeletale problemer og langvarige smerter indenfor klinikregi og på sygedagpengeområdet. Da jeg vægter faglig og personlig udvikling højt, samt ser det som en nødvendighed for at tilbyde mine patienter et opdateret tilbud, har jeg løbende efteruddannet mig i ind- og udland.

I 2010 gennemførte jeg min Dip. MDT (McKenzie) efter uddannelsesforløb i New Zealand og USA. I 2016 færdiggjorde jeg min masteruddannelse fra University of Dundee i Skotland. Begge uddannelser har tilført mig teoretisk viden og praktiske færdigheder på højt niveau som jeg dagligt drager gavn af i mit arbejde med patienter og som underviser på Fysioterapeutuddannelsen.

I 2018 blev jeg lektor godkendt på Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg hvor jeg har været ansat på deltid siden 2012 sideløbende med mit klinikarbejde i FysioAalborg.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgere og medier
 • Myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk (Dansk og engelsk).

Kontaktoplysninger

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 30 71 14 15 eller 72 69 09 72

Mail: brian@fysioaalborg.dk

Se Brian Sørensens CV

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg er uddannet 1991 i Aalborg, og jeg har været ansat på Klinik for Fysioterapi, Dronninglund siden 1993. Jeg har også været tilknyttet Team Danmark og Dansk Rugby Union som idrætsfysioterapeut.

Mine interesseområder er dokumentation af behandlings effekt herunder spørgeskemaer (oversættelse og validering), UL scanning, triggerpunkts akupunktur/smerter. Og jeg har videreuddannelse indenfor MT , MTT, McKenzie , akupunktur og UL scanning. Master of Science in Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper

Kontaktoplysninger

Klinik for Fysioterapi, Rørholtvej 3A,
9330 Dronninglund.

Telefon: 98 13 95 85
Mail: jenserik@kfft-dronninglund.dk

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering.
 • Dip. Muskuloskeletal fysioterapi.
 • Exam. Idrætsfysioterapeut.
 • Cert. Mulligan Practitioner.

Kompetencer

Mit primære interesseområde har altid været muskuloskeletal og idrætsfysioterapi. Siden afslutning af grunduddannelsen i fysioterapi i 2005 har jeg kontinuerlig prioriteret efteruddannelse. Jeg har i perioden efter grunduddannelsen arbejdet på klinik og samtidig forsket i smerte- og behandlingsmekanismerne for atrose i knæled.

Dette arbejde har resulteret i en publicering i det internationalt anerkendte tidsskrift Manual Therapy i 2009 og modtog bevægeapparatets pris i 2006 for mest innovative forskningsprotokol. I 2005 var jeg inviteret som foredragsholder på Danske Fysioterapeuters fagfestival omkring emnet neurofysiologiske mekanismer ved manuel terapi. Siden 2011 har jeg være timelærer på University College Aalborg inden for muskuloskeletal fysioterapi.

I 2017 var jeg styregruppeleder for The 4. international Mulligan Concept conference i København. Samme år blev jeg officielt indstillet som kandidat til at blive underviser i The Mulligan Concpet (MCTA).

I forbindelse med min masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering fra Aalborg Universitet, Center for Neuroplasticity And Pain, har jeg forsket i effektmekanismerne for manuel terapi set ud fra et neurofysiologiske perspektiv. Som en del af min master-opgave har jeg medvirket til at udvikle et teknologibaseret system til præcis diagnostik af bevægefunktionen ved patienter med nakkesmerter eller hovedpine.

Viden fra studiet åbner op for nye, valide undersøgelsesmetoder for motorisk kontrol indenfor nakke- og hovedpinepatienter.

På baggrund af min efter- og videreuddannelsesportefølje har jeg oparbejdet specialviden omkring nakke-, kæbeleds- og hovedpinepatienter og afholder løbende workshops og foredrag for tandlæger, kæbekirurger og fysioterapeuter. Dette bevirker desuden, at jeg ofte benyttes som ”second opinion”-konsulent og tværfaglig samarbejdspartner. I den relation har jeg udviklet en undersøgelses- og screeningsmodel for hhv. kæbe- og nakkepatienter, der forventes at indgå i et fremtidigt forskningsprojekt.

Periodevis fungerer jeg som ekstern konsulent og foredragsholder for forhandlere af fysioterapiudstyr i DK samt patientforeninger.
Jeg har en bred efter- og videreuddannelsesprofil, der spænder over osteopati, akupunktur, manuel terapi, movement science, smertevidenskab og træningslære, hvilket gør at jeg i mit daglige virke ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik ser en bred vifte af patienter med mange forskellige lidelser.

Aalborg Smerte- og Sportsklinik er en privat klinik og danner rammen for en opdateret og vidensbaseret tilgang til undersøgelse og behandling af patienter med langvarige smerter, hvor fokus altid er en patientcentreret, anerkendende og multidimensional behandling.

Jeg går altid på arbejde for at blive klogere og søger kontinuerligt ny viden og inspiration fra patienterne, kolleger og videnskaben.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Fysioterapeutstuderende
 • Tandlæger
 • Kæbekirurger
 • Myndigheder
 • Patientforeninger

Formidling

Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved undervisning og teoretisk, praktisk og supervision på dansk og engelsk.

Kontaktoplysninger

Aalborg Smerte- og Sportsklinik
Gugvej 146B, 1. sal.
9210 Aalborg SØ
Mail: michael@smerteogsport.dk

 

Titel

Specialist i Muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev fysioterapeut i 2005, tog en Master i Muskuloskeletal (MSK) fysioterapi fra UQ, Australien i 2009 og en Ph.d. om nakkesmerter fra AAU i 2017. Jeg blev godkendt specialist i MSK fysioterapi i 2010 og arbejder klinisk med smerte- og MSK problemstillinger, herunder også idrætsrelaterede problemer på både amatør og elite niveau. Jeg forsker i smerte- og MSK problemstillinger ligesom jeg underviser fysioterapeuter (Ba- og KA) og andre sundhedsprofessionelle i forståelse og håndtering heraf.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51 95 15 15
Mail: stc@apexfysio.dk
Web: apexfysio.dk
LinkedIn: Steffan Christensen

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Idrætsorienteret fysioterapeut, med videreuddannelse indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg arbejder til daglig hos Rødovre Fysioterapi. Ved siden af dette er jeg ansat hos, Danmarks Ishockey Union samt Brøndby IF hvor jeg varetager behandling og genoptræning. Jeg har særlige kompetence-og specialviden indenfor: Idrætsrelaterede skader samt alle bevægeapparatets problematikker herunder især, skulder, hånd, hofte, knæ samt ryg og nakke.

Kontaktoplysninger

Tlf. 27 15 51 01
Mail: Fysioterapeutmortenasmussen@gmail.com
Web: rodovrefys.dk
LinkedIn: Morten Asmussen

Afventer beskrivelse.

Region Sjælland

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Region Midtjylland

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mange års erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter i hele bevægeapparatet. Specielt ryg- og nakke-skuldersmerter samt hovedpine fylder en del i min hverdag på klinikken, men jeg ser også ofte en del sports- og idræts relaterede skader af bl.a. fødder, knæ, hofter, skuldre og albuer.
Mine interesseområder spænder over hele det fysioterapeutiske område, men specielt længerevarende komplekse smerteproblematikker samt den forebyggende del af faget, har en stor interesse. Det er således vigtigt for mig at bruge lidt ekstra tid på at identificere årsagen til problemet eller smerterne, således risikoen for tilbagefald og gentagne smerter fra den samme problematik minimeres.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 31 44 71
Mail: michael@fysiomail.dk
Web: fysiodanmarkaarhus.dk
LinkedIn: Michael Dissing

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Region Syddanmark

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er færdiguddannet i 2008 og har siden efteruddannet mig indenfor Mckenziemetoden samt sportsfysioterapi.
Siden 2018 har jeg været tilknyttet Center for fysioterapi & træning i Munkebo og arbejder overvejende med nakke-, lænde-, skulder- og knæproblematikker.
Sideløbende arbejder jeg med kostens og livsstilens betydning for kroppen.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 65 97 51 60
Mail: mail@munkebofysioterapi.dk
Web: munkebofysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Region Nordjylland

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Færø-kredsen

Afventer beskrivelse.

Del eller udskriv siden