Specialister og certificerede klinikere i muskuloskeletal fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Igennem mere end 30 år har jeg arbejdet seriøst med fysioterapeut, som behandler, underviser og i forskning/udvikling.
Jeg har en master i rehabilitering, og højeste kliniske uddannelsesniveau inden for muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi.
Jeg ser i dag primært patienten som ønsker en 2nd opinion, eller patienter der kommer sammen med deres fysioterapeut hvor vi sammen kan ligge en behandlingsplan.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 32 52 35 60
Mail: fe@fysiq.dk
Web: fysiq.dk

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2005 arbejdet med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger, og tilser særligt kroniske smertepatienter som ønsker en second opinion. Jeg har et tæt tværprofessionelt samarbejde med praktiserende læger og speciallæger, og anvendes bl.a. som sparringspartner til jobcentre og forsikringsselskaber. Jeg har erfaring med specialet fra henholdsvis sekundær- og praksissektoren.
Mine faglige og organisatoriske kompetencer indenfor specialet er erhvervet fra arbejdsfunktioner som funktionsansvarlig, faglig koordinator, kvalitetskonsulent og teamleder.
Jeg har brede undervisningskompetencer som supervisor, klinisk underviser, ekstern underviser på Professionshøjskoler på Sjælland på Grund- og Efteruddannelsesniveau herunder internationalt modul i Muskuloskeletal Fysioterapi, Censor i Censorkorpset i Fysioterapi, samt undervisning af sundhedspersonale tværsektorielt.
Jeg har arbejdet med klinisk og videnskabelig forskning, været anmelder på fagbog, og har peer reviewed publication med 1.forfatterskab. Har i samarbejde med arbejdsgruppe modtaget Best Abstrakt Award v. ERS International Congress 2020. Fungerer i dag som forskningsaffilieret i samarbejde med samarbejdspartnere.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskoloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har i mere end 20 år formidlet Idrætsfysioterpi til fysioterapeuter og læger, især med fokus på undersøgelses teknikker og genoptræning. Har undervist i 15 år for Praktiserende Lægers Organisation og Fagfora for Idræts fysioterapi.

Har været beskæftiget som landsholdsfysioterapeut med damehåndbold, fleuret fægtning og været ansat i team Danmark. De sidste seks år fysioterapeut og underviser på Skolen for Moderne Dans i København.

Interesse for genoptræning/rehabilitering af idræts og danseskader. Langvarige problemstillinger i forhold til hofte/bækken/lyske, ryg, skulder, fødder og knæ har i mange år været et specielt interesseområde. Udover genoptræning også interesse for manuel behandling i form af mobilisering/manipulation, akupunktur (IMS, intra muskulær stimulering med nåle).

Jeg har undervist /forelæst på Idrætsmedicinske Årsmøder, mange kongresser for Selskab for Artroskopisk Kirurgi, Dansk Idræts Medicinsk Selskab og Danske Fysioterapeuter.

Har udgivet bøger, DVD og VHS om Idrætsmedicin og genoptræning. Skrevet mange artikleri dansk Sports medicin og i Fysioterapeuten.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Praktiserende læger
 • Ortopædkirurger
 • Forsikringsselskaber

Formidling

Undervisning, teoretisk / praktisk, skriftligt.

Kontaktoplysninger

Telefon: 45 42 28 46
Mail: john.verner@parkensfysioterapi.dk

Se John Verners CV

Region Sjælland

Afventer beskrivelse af specialist.

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Uddannet professionsbachelor fra Fysioterapiskolen i Næstved 2003.

Siden 2005 har jeg været ansat hos Fysiocenter Roskilde, hvor jeg primært behandler patienter med idrætsskader og muskuloskeletale problematikker.

Jeg vægter kontinuerlig fysioterapeutisk udvikling højt såvel personligt som fagligt. Derfor har jeg taget videreuddannelse i Manuel terapi, idrætsfysioterapi, samt deltaget i kurser der fokuserer på diagnostik og behandling af neuromuskulære dysfunktioner. Jeg har valgt dette fokus, da jeg mener, at optimal fysioterapeutisk behandling bør fokusere på korrektion af faktorer der disponerer til patientens muskuloskeletale problematikker og dermed fører til varige løsninger.

I 2007 gennemførte jeg en master uddannelse i ”Musculoskeletal Physiotherapy”, på Unversity of Queensland, i Australien. Her tilegnede jeg mig praktiske og teoretiske færdigheder på et højt niveau, som jeg håber at kunne bruge til at bidrage til fagets udvikling herhjemme, fx i form af undervisning, supervision og artikelskrivning.

Kontaktoplysninger

Fysiocenter Roskilde,
Københavnsvej 170, 4000 Roskilde

Telefon: 4675 7815
Mail: ja@fysiocenter.dk

Se Jeppe Thue Andersens CV

Region Midtjylland

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

 • Praktiserende fysioterapeut i Odder
 • Aktiv med forskning og projekter indenfor rehabilitering og klinisk kompetenceudvikling
 • Aktiv underviser og supervisor ifm præ- og postgraduat uddannelse inden for fysioterapi
 • d. i medicin og smerteforskning (Aarhus Universitet, 2013)
 • Magister i medicinsk videnskab og fysioterapi (Lund Universitet, 2003)
 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi (2003)

Kontaktoplysninger

Web: rittigfysio.dk

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har en lang klinisk baggrund indenfor MT, idræt og en række andre kurser. Klinisk er min rolle hos FysioDanmark relateret til patienter, der ikke kan fastholde et funktionsniveau pga smerter. Herudover har jeg i mere end 20 år været tilknyttet elitesport, bl.a. som leder af DGI Verdensholdet’s sundhedsteam (siden 2001).

Jeg tog min MSc Pain i UK og PhD i smerteforskning på Aalborg Universitet, hvor jeg også er ansat på deltid som assistant professor (adjunkt).

Som underviser fokuser jeg på smerte og de bagvedliggende videnskaber (se videnomsmerter.dk).

Kontaktoplysninger

Mail: morten@videnomsmerter.dk
Web: videnomsmerter.dk
LinkedIn: Morten Høgh

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Region Syddanmark

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg har siden 2009 arbejdet intensivt med idrætsmedicinske og muskuloskeletale problemstillinger gennem klinisk arbejde, undervisning og forskning. Sideløbende har jeg været ansvarlig fysioterapeut og fysisk træner for eliteudøvere både individuelt og inden for holdsport.

Jeg er certificeret i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Cert. MDT), uddannet i ultralydsdiagnostik og har afsluttet en international kandidatgrad i sportsfysioterapi på University of Bath i England.

Jeg rejser jævnligt til nationale og internationale konferencer og har været oplægsholder på flere, herunder European Physiotherapy Congress 2016 i Liverpool.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Idrætsfysioterapeuter
 • Fysioterapistuderende
 • Forskere indenfor sundhedsområdet
 • Idrætsudøvere
 • Patienter med idrætsmedicinske eller muskuloskeletale problemstillinger.

Jeg arbejder også gerne med skadesforebyggelse og præstationsfremme i klubber, idrætsmiljøer og i landsholdsforbund.

Formidling

Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved foredrag og undervisning indenfor det idrætsmedicinske område og igennem supervision på både dansk og engelsk.

Kontaktoplysninger

Tlf. 2682 6801

Mail: ir.liaghatbehnam@bath.edu

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Kandidat i fysioterapi, Syddansk Universitet
 • Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMT)
 • Akupunkturuddannelse i Medicinsk Akupunktur (MedAc)

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2011 og har kontinuert specialiseret mig inden for det muskuloskeletale område. Mine særlige kompetencer er undersøgelse, diagnostik og behandling af komplekse muskuloskeletale lidelser. Jeg har en særlig interesse i behandling af patienter med langvarige smerter samt at implementere forskning i praksis.

Har 2011-2018 arbejdet i primærsektoren, men arbejder aktuelt både deltids på et tværfagligt smertecenter og på privatklinik. Tidligere har jeg været tilknyttet ligahåndbold gennem flere år.

Målgruppe

Fysioterapeuter, andre faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, teoretisk og praktisk/klinisk.

Kontaktoplysninger

Mail: danielbroholm@hotmail.com

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2002 og har siden arbejdet indenfor det muskuloskeletale område. Jeg er specialiseret indenfor rygområdet igennem flere års ansættelse i regionens rygcenter, primært med diagnosticering og behandling af rygpatienter samt klinisk vejleder for fysioterapeut-studerende. På Rygambulatoriet i Ringe var jeg en del af opbygningen og implementeringen af Rygcentrets idrætsambulatorium.

Siden 2016 har jeg arbejdet med sygemeldte borgere med smerter i bevægeapparatet i Nordfyns Kommune. Her er fokus hurtig diagnostisk afklaring og tilbagevenden til arbejde. Jeg er selvstændig på specialiseret klinik med behandling af langvarige smerteproblematikker, primært lænd, nakke og skulder. Og så har jeg været projektleder og deltaget i flere forskningsprojekter på Rygområdet, både på Rygcenter og i samarbejde Smertecentret på OUH og Aalborg Universitet.

Forskningsprojekterne har de seneste år beskæftiget sig med Kognitiv Funktionel Terapi, og det er den tilgang til patienter og borgere, som jeg primært benytter mig af i mit daglige arbejde. Jeg har en del undervisningserfaring af fysioterapeuter, studerende og har undervist praktiserende læger.

Jeg forsøger i mit arbejde at tage et person-centreret, multi-dimensionelt udgangspunkt omkring den enkelte borger/patient, og forsøger kontinuerligt at udvikle min kliniske praksis ved at integrere den nyeste evidens i hverdagen og bruge supervision til at blive klogere på egne og patientens reaktioner.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 57 65 36
Mail: jannick.johansen@hotmail.com
Web: Spine & Mind Fysio

Afventer beskrivelse af specialist.

Oplysninger er på vej

Afventer beskrivelse af specialist.

Afventer beskrivelse af specialist.

Titel

Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fys.i 1997, og er efterfølgende videreuddannet indenfor manuel terapi. Jeg arbejder specialiseret med Mulligan metoden. Siden 2010 er jeg privat praktiserende fys, med særligt fokus på patienter med nakke-, lænde- og bækkensmerter. Mange års erfaring fra sygehus, kommune og klinik og er allokeret censor på fysioterapeutuddannelsen. Desuden erfaring som forsker i exercise immunology på Copenhagen Muscle Research Center og Sydvestjysk Sygehus og gennemført eget ph.d projekt.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 74 36 78
Mail: fysioexperten@hotmail.com
LinkedIn: Tokuko Matsumoto

 

Region Nordjylland

Info på vej

Specialisttitel og øvrige titler

 • Fysioterapeut, Dip. MDT, MSc Physiotherapeutic Practice, Specialist i
 • Muskuloskeletal fysioterapi, Lektor v/ Fysioterapeutuddannelsen UCN.

Kompetencer

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Jeg har primært arbejdet med mennesker med muskuloskeletale problemer og langvarige smerter indenfor klinikregi og på sygedagpengeområdet. Da jeg vægter faglig og personlig udvikling højt, samt ser det som en nødvendighed for at tilbyde mine patienter et opdateret tilbud, har jeg løbende efteruddannet mig i ind- og udland.

I 2010 gennemførte jeg min Dip. MDT (McKenzie) efter uddannelsesforløb i New Zealand og USA. I 2016 færdiggjorde jeg min masteruddannelse fra University of Dundee i Skotland. Begge uddannelser har tilført mig teoretisk viden og praktiske færdigheder på højt niveau som jeg dagligt drager gavn af i mit arbejde med patienter og som underviser på Fysioterapeutuddannelsen.

I 2018 blev jeg lektor godkendt på Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg hvor jeg har været ansat på deltid siden 2012 sideløbende med mit klinikarbejde i FysioAalborg.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgere og medier
 • Myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Formidling

Mundtligt, skriftligt, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk (Dansk og engelsk).

Kontaktoplysninger

FysioAalborg
Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 30 71 14 15 eller 72 69 09 72

Mail: brian@fysioaalborg.dk

Se Brian Sørensens CV

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Kompetencer

Jeg er uddannet 1991 i Aalborg, og jeg har været ansat på Klinik for Fysioterapi, Dronninglund siden 1993. Jeg har også været tilknyttet Team Danmark og Dansk Rugby Union som idrætsfysioterapeut.

Mine interesseområder er dokumentation af behandlings effekt herunder spørgeskemaer (oversættelse og validering), UL scanning, triggerpunkts akupunktur/smerter. Og jeg har videreuddannelse indenfor MT , MTT, McKenzie , akupunktur og UL scanning. Master of Science in Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Andre faggrupper

Kontaktoplysninger

Klinik for Fysioterapi, Rørholtvej 3A,
9330 Dronninglund.

Telefon: 98 13 95 85
Mail: jenserik@kfft-dronninglund.dk

Specialisttitel og øvrige titler

 • Specialist i muskuloskeletal fysioterapi
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering.
 • Dip. Muskuloskeletal fysioterapi.
 • Exam. Idrætsfysioterapeut.
 • Cert. Mulligan Practitioner.

Kompetencer

Mit primære interesseområde har altid været muskuloskeletal og idrætsfysioterapi. Siden afslutning af grunduddannelsen i fysioterapi i 2005 har jeg kontinuerlig prioriteret efteruddannelse. Jeg har i perioden efter grunduddannelsen arbejdet på klinik og samtidig forsket i smerte- og behandlingsmekanismerne for atrose i knæled.

Dette arbejde har resulteret i en publicering i det internationalt anerkendte tidsskrift Manual Therapy i 2009 og modtog bevægeapparatets pris i 2006 for mest innovative forskningsprotokol. I 2005 var jeg inviteret som foredragsholder på Danske Fysioterapeuters fagfestival omkring emnet neurofysiologiske mekanismer ved manuel terapi. Siden 2011 har jeg være timelærer på University College Aalborg inden for muskuloskeletal fysioterapi.

I 2017 var jeg styregruppeleder for The 4. international Mulligan Concept conference i København. Samme år blev jeg officielt indstillet som kandidat til at blive underviser i The Mulligan Concpet (MCTA).

I forbindelse med min masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering fra Aalborg Universitet, Center for Neuroplasticity And Pain, har jeg forsket i effektmekanismerne for manuel terapi set ud fra et neurofysiologiske perspektiv. Som en del af min master-opgave har jeg medvirket til at udvikle et teknologibaseret system til præcis diagnostik af bevægefunktionen ved patienter med nakkesmerter eller hovedpine.

Viden fra studiet åbner op for nye, valide undersøgelsesmetoder for motorisk kontrol indenfor nakke- og hovedpinepatienter.

På baggrund af min efter- og videreuddannelsesportefølje har jeg oparbejdet specialviden omkring nakke-, kæbeleds- og hovedpinepatienter og afholder løbende workshops og foredrag for tandlæger, kæbekirurger og fysioterapeuter. Dette bevirker desuden, at jeg ofte benyttes som ”second opinion”-konsulent og tværfaglig samarbejdspartner. I den relation har jeg udviklet en undersøgelses- og screeningsmodel for hhv. kæbe- og nakkepatienter, der forventes at indgå i et fremtidigt forskningsprojekt.

Periodevis fungerer jeg som ekstern konsulent og foredragsholder for forhandlere af fysioterapiudstyr i DK samt patientforeninger.
Jeg har en bred efter- og videreuddannelsesprofil, der spænder over osteopati, akupunktur, manuel terapi, movement science, smertevidenskab og træningslære, hvilket gør at jeg i mit daglige virke ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik ser en bred vifte af patienter med mange forskellige lidelser.

Aalborg Smerte- og Sportsklinik er en privat klinik og danner rammen for en opdateret og vidensbaseret tilgang til undersøgelse og behandling af patienter med langvarige smerter, hvor fokus altid er en patientcentreret, anerkendende og multidimensional behandling.

Jeg går altid på arbejde for at blive klogere og søger kontinuerligt ny viden og inspiration fra patienterne, kolleger og videnskaben.

Målgruppe

 • Fysioterapeuter
 • Fysioterapeutstuderende
 • Tandlæger
 • Kæbekirurger
 • Myndigheder
 • Patientforeninger

Formidling

Min formidlingsform kan være skriftlig eller mundtligt ved undervisning og teoretisk, praktisk og supervision på dansk og engelsk.

Kontaktoplysninger

Aalborg Smerte- og Sportsklinik
Gugvej 146B, 1. sal.
9210 Aalborg SØ
Mail: michael@smerteogsport.dk

 

Titel

Specialist i Muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev fysioterapeut i 2005, tog en Master i Muskuloskeletal (MSK) fysioterapi fra UQ, Australien i 2009 og en Ph.d. om nakkesmerter fra AAU i 2017. Jeg blev godkendt specialist i MSK fysioterapi i 2010 og arbejder klinisk med smerte- og MSK problemstillinger, herunder også idrætsrelaterede problemer på både amatør og elite niveau. Jeg forsker i smerte- og MSK problemstillinger ligesom jeg underviser fysioterapeuter (Ba- og KA) og andre sundhedsprofessionelle i forståelse og håndtering heraf.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51 95 15 15
Mail: stc@apexfysio.dk
Web: apexfysio.dk
LinkedIn: Steffan Christensen

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 30 års erfaring indenfor fysioterapi. Jeg har arbejdet på hospital og de sidste 20 år i privat praksis. Akutuelt på Buddingevej Fysioterapi, Buddingevej 199, 2860 Søborg.
Jeg har taget eksamen som akupunktør (Med.Ac), i Manuel Terapi (MT) og Mekanisk Diagnose Terapi (MDT). Har fulgt kurser i Sportsfysioterapi. Jeg har undervist i Ryggymnastik i 30 år og de seneste 13 år i Pilates samt 6 år i Yoga.
Jeg behandler og genoptræner sportsskader i knæ, ankel og skulder; ryg og nakke problemer; neurologiske lidelser samt forebyggelse af knogleskørhed. Underviser i motivation og hjælp til selvhjælp. Massage og akupunktur er ofte en del af behandlingen. Tilrettelæggelse af et selvtrænings program er altid en del af behandlingen.
Jeg holder mig fortsat opdateret ved at deltage i årsmøder og kongresser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 45 88 66 90
Mail: ghs@fysklinikken.dk
Web: fysklinikken.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1987 og
har mange års erfaring fra klinik. Jeg gennemførte diplomuddannelsen i MDT og fik min eksamen i
2011. Jeg har været tilknyttet Gilleleje Fysioterapi i 20 år og arbejder primært med mennesker med
smerter i bevægeapparatet. De seneste 10 år har jeg specialiseret mig indenfor undersøgelse,
diagnostik og behandling af personer med nakke- og rygproblemer. Jeg arbejder også med at
teste, træne og behandle golfere og golfrelaterede skader i samarbejde med Golfklinik Danmark.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 48 30 10 17
Mail: fys@gilleleje-fysioterapi.dk
Web: gilleleje-fysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Samarbejde og coachende dialog med mennesker udfordret med smerter. Ved diagnostisk tvivl, udføres grundig undersøgelse af, om det biomekaniske/sygdomsspecifikke er medvirkende til smerternes stædighed. Med moderne smerteforståelse fra dip. MPT udfordres overbevisninger. Jeg vægter højt, at det først og fremmeste er et menneske, som søger hjælp, jeg sidder overfor. Hvad skal der til, for at genetablere egne iboende ressourcer, øge livskvalitet og bevægelsesfrihed kognitivt, såvel som fysisk.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 25 02 01
Mail: mk@smerteguiden.dk
Web: smerteguiden.dk
Instagram: @smerteguiden
LinkedIn: Mathilde Kehler

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Idrætsorienteret fysioterapeut, med videreuddannelse indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg arbejder til daglig hos Rødovre Fysioterapi. Ved siden af dette er jeg ansat hos, Danmarks Ishockey Union samt Brøndby IF hvor jeg varetager behandling og genoptræning. Jeg har særlige kompetence-og specialviden indenfor: Idrætsrelaterede skader samt alle bevægeapparatets problematikker herunder især, skulder, hånd, hofte, knæ samt ryg og nakke.

Kontaktoplysninger

Tlf. 27 15 51 01
Mail: Fysioterapeutmortenasmussen@gmail.com
Web: rodovrefys.dk
LinkedIn: Morten Asmussen

Afventer beskrivelse.

Region Sjælland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har været i klinisk praksis siden 2002. Jeg har løbende uddannet mig bl.a. inden for muskuloskeletal fysioterapi og sportsfysioterapi. Jeg har ud over diplomeksamen i muskuloskeletal fysioterapi også eksamen i sportsfysioterapi. Jeg er ejer af FysioDanmark Holbæk og driver herunder Holbæk Rygklinik, der tilbyder specialiseret undersøgelse, behandling og træning af smerter i ryg og nakke samt Holbæk Sportsklinik der tilbyder akut udredning og behandling af sportsskader.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 59 43 93 04
Mail: amdi.jensen@fysiodanmark.dk
Web: fysiodanmark-holbaek.dk
LinkedIn: Amdi Thorup

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

28 års klinikerfaring. Højeste niveau med diplom i den internationalt anerkendte uddannelse McKenzie-systemet, hvor der er målrettet fokus på at klassificere problemet, vælge den rette behandling og træningsindsats. Herudover eksamen i Muskuloskeletal Fysioterapi.
Jeg har bred erfaring indenfor behandling af akutte og kroniske smerter i ryg og nakke, diskusprolaps, hovedpine, skulderproblematikker, tennis- og golfalbuer, hofte- og knæproblematikker, hælspore/irritation i fodens svangsene.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 51 52 10
Mail: clausogbirgitte@mail.dk
Web: roskilde-fysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 1993 arbejdet i klinisk praksis og løbende uddannet mig bl.a. inden for muskuloskeletal fysioterapi og i en årrække undervist på videreuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi – primært med fokus på nakke, brystryg og overekstremiteter.

Siden 2017 har jeg med kollegaer hos FysioDanmark Holbæk medvirket til at starte Holbæk Rygklinik og arbejder i dag primært med udredning, behandling og forebyggelse af lidelser fra nakke-, bryst- og lænderyg samt bækkenet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 59 43 93 04
Mail: niels.martinsen@fysiodanmark.dk
Web: fysiodanmark-holbaek.dk

Region Midtjylland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder til daglig i privat praksis hvor jeg har mangeårig erfaring med undersøgelse og behandling af problemstillinger i bevægeapperatet. Jeg har deltaget i mange kurser, hvor min interesse specielt er indenfor over- og underekstremiteterne. På klinikken fungerer jeg også som klinisk underviser for studerende fra VIA University, Aarhus.
Jeg har løbende suppleret min praktiske erfaring med en stærkere teoretisk profil bla ved at gennemføre diplommoduler. Derudover er jeg i bestyrelsen ved Dansk Selskab for Test og Træning.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 68 02 12
Web: aafys.dk

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder til dagligt på klinik ved FysioDanmark Risskov. Jeg har tidligere arbejdet med kvindelige elitefodboldspillere fra den bedste danske række, 3F Ligaen og har samlet 7 års erfaring fra klinisk praksis.

Jeg har løbende, udover min grunduddannelse, gennemført eksamen i bl.a.

 • Muskuloskeletal Fysioterapi (Exam. MPT)
 • Mekanisk Diagnostisk Terapi (Cred. MDT)
 • Fuld kursusrække i Smertevidenskab og behandling
 • Kurser indenfor idrætsfysioterapi (DSSF), akupunktur (DFFAS)
 • Godkendt som certificeret kliniker i Muskulosketal Fysioterapi af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Jeg er i skrivende stund i gang med at færdiggøre min diplomuddannelsen indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 66 88 99
Mail: mathias@fysiomail.dk
Web: fysiodanmarkaarhus.dk
LinkedIn: Mathias Kyhnau

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mange års erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter i hele bevægeapparatet. Specielt ryg- og nakke-skuldersmerter samt hovedpine fylder en del i min hverdag på klinikken, men jeg ser også ofte en del sports- og idræts relaterede skader af bl.a. fødder, knæ, hofter, skuldre og albuer.
Mine interesseområder spænder over hele det fysioterapeutiske område, men specielt længerevarende komplekse smerteproblematikker samt den forebyggende del af faget, har en stor interesse. Det er således vigtigt for mig at bruge lidt ekstra tid på at identificere årsagen til problemet eller smerterne, således risikoen for tilbagefald og gentagne smerter fra den samme problematik minimeres.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 31 44 71
Mail: michael@fysiomail.dk
Web: fysiodanmarkaarhus.dk
LinkedIn: Michael Dissing

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev færdig som fysioterapeut i 2012 og påbegyndte efterfølgende en specialuddannelse (5 årig uddannelse) indenfor Muskuloskeletal fysioterapi. I denne uddannelse er overskriften, at vi kigger på kroppen som helhed i stedet for blot at fokusere på symptomet. Derudover arbejder jeg med fysisk træning, og ser dette som en væsentlig supplement til min behandling.

Jeg ser alle patientkategorier og har en bred viden og erfaring indenfor: nakke-, ryg-, og lændesmerter samt problematikker i relation til skulder, albue, hofte og fod. Normale indikationer for at jeg vil kunne hjælpe dig er, hvis du f.eks. lider af afklemningssyndrom, discusprolaps, tennisalbue, slidgigt, løberknæ, skinnebensbetændelse, korsbåndsskader eller andre ligamentskader. Jeg har også en stor erfaring indenfor behandling af hovedpiner og svimmelhed.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 62 22 54
Mail: rbj@fysiodanmark-viborg.dk
Web: fysiodanmark-viborg.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg hedder Thomas og har været fysioterapeut siden 1999. I 2009 overtog jeg Hasle Fysioterapi sammen med en anden Fysioterapeut. Sammen har vi udviklet Hasle Fysioterapi til den klinik det er i dag. I mit daglige arbejde ser jeg mange ryg, nakke og skulder patienter, men også mange med forskellige idrætsskader. Jeg har tidligere været fysioterapeut i en professionel fodboldklub og har derigennem også behandlet mange sportsrelaterede skader.
I de forløbende 7 år har jeg b.la. brugt ultralydsskanning som et af mine diagnostiske værktøjer. Jeg har en stor fysioterapeutisk erfaring og en meget proaktiv tilgang til behandlingen af mine patienter.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 15 47 46
Web: haslefysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Region Syddanmark

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1992. Diplomuddannelse i Muskuloskeletal fysioterapi i 2012.
Min kompetencer er særligt indenfor undersøgelse og behandling/træning af personer med nakke, ryg, hofte og knæproblemer. Samt længerevarende smerteproblematikker.
Jeg startede klinikken, hvor jeg er nu, i 2002 ud fra et ønske om at specialisere mig inden for rygområdet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 41 42 37
Mail: info@fysiokiss.dk
Web: fysiokiss.dk

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2003 arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut med særlig interesse i skader relateret til muskel og skeletsystemet. Jeg har løbende efter/videreuddannet mig indenfor det muskuloskeletale område hvor jeg siden 2007 har undervist på diverse kurser indenfor det muskuloskeletale område.
Jeg blev Diplom i muskuloskeletale lidelser i 2010, certificeret klinikker i 2019 og har siden arbejdet med patienter med komplekse problemstillinger

Kontaktoplysninger

 

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2008 og har arbejdet på sygehus og med genoptræning i kommunen.
Siden 2011 har jeg arbejdet på klinik med træning, akupunktur og manuel terapi. Jeg synes det er vigtigt at se hele patienten, da det giver den bedste behandling.
Mine spidskompetencer er:

 • SKULDERSMERTER
 • NAKKESMERTER
 • RYG- & BÆKKENSMERTER

Jeg har også træning på hold, det giver udover træningen, også glæde og nærvær. Det er Babymotorik og efterfødselstræning, træningshold samt GLAD ryg og GLAD hofte/knæ.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 61 28 21 12
Mail: fysioterapeutliset@gmail.com
Web: lefysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg arbejder med patienter som har muskelskeletale problematikker, særligt med udredning af rygpatienter som ULRUS terapeut (Udvidet lænderyg undersøgelse). Desuden ser jeg komplekse problemstillinger og har en særlig interesse i fodproblematikker. Jeg er desuden tilknyttet Palliative team i Region Syddanmark.
Min daglig dag foregår på en klinik i Vejen, hvor jeg er medejer. Samlet har jeg 20 år erfaring og efteruddannelse i behandling og håndtering af smerter og funktionsnedsættelser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 36 01 88
Mail: info@fysiovejen.dk
Web: fysiovejen.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er færdiguddannet i 2008 og har siden efteruddannet mig indenfor Mckenziemetoden samt sportsfysioterapi.
Siden 2018 har jeg været tilknyttet Center for fysioterapi & træning i Munkebo og arbejder overvejende med nakke-, lænde-, skulder- og knæproblematikker.
Sideløbende arbejder jeg med kostens og livsstilens betydning for kroppen.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 65 97 51 60
Mail: mail@munkebofysioterapi.dk
Web: munkebofysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Uddannet i Esbjerg 1989. Har arbejdet i privat praksis i over 30 år, heraf de sidste 18 år som klinikejer.
Har taget diplomuddannelse i Mekanisk Diagnostik og Terapi. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for MDT. Har altid arbejdet med ryg- og nakkeproblematikker, herunder diskusprolapser. Har fra 2005 til 2015 været tilknyttet Tværfagligt Rygteam Esbjerg, både som visitator og diagnostiker.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 13 00 13
Mail: sj@fysesbjerg.dk
Web: fysesbjerg.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har mere end 10 års solid praksiserfaring indenfor det muskuloskeletale speciale især med klinikerfaring. Jeg har i den forbindelse taget den muskuloskeletale diplomuddannelse i en periode på 7år. Til daglig ser jeg komplekse problemstillinger – herunder bl.a. vedvarende smertepatienter, postcommotio, hovedpine og svimmelhed – og nakke-rygpatienter, skulder, knæ og fodpatienter. Jeg udfører 2nd opinions for de praktiserende læger.
Jeg er tilknyttet fysioterapeutuddannelsen både som klinisk underviser og censor.
Jeg er tilknyttet Styrelsen for Patientklager som sagkyndig konsulent.
I min fritid har jeg UEFA A-licens og bruger tiden som fodboldtræner.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 13 44 64
Mail: fysstoregade52@fysstoregade.dk
Web: fysstoregade.dk
LinkedIn: Teiken Hvolby Vendelbo

Oplysninger på vej.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 18 års klinisk erfaring. De seneste 12 år hos Fysiodanmark, Vejen. Her arbejder jeg meget med behandling og træning af patienter med skulder-nakkeproblematikker. Herudover varetager jeg træning af parkinson patienter.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 75 36 01 88
Mail: info@fysiovejen.dk
Web: fysiovejen.dk

Region Nordjylland

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeltal fysioterapi

Profil

Jeg har 25 års erfaring som klinikfysioterapeut, de seneste 20 år hos Storvorde Fysioterapi.
Sideløbende med klinikarbejdet har jeg været ridefysioterapeut og klinisk underviser og de sidste 5 år har jeg arbejdet med kvalitetssikring, og har nu et bijob som surveyer ved Ikas.
På klinikken behandler jeg alle patientkatagorier fortrinsvist indenfor det muskuloskeletale område - både holdtræning og individuel træning og behandling.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98 32 62 62
Mail: storvordefysioterapi@mail.dk
Web: storvordefysioterapi.dk

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg blev fysioterapeut i 2013 og har siden haft stor interesse for træning og behandling indenfor muskuloskeletal fysioterapi. Siden 2014 har jeg arbejdet på klinik hos Aalborg Fysioterapi. Her bidrager og videreudvikler jeg undersøgelse og behandlingsforløb af både akutte og længevarende smerteproblematikker i bevægeapparatet.
Øvrige titler: Cert. Mulligan practitioner og Exam. muskuloskeltal fysiotrapi

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98 14 33 33
Mail: kontakt@aalborgfysioterapi.dk
Web: aalborgfysioterapi.dk

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg har 8 års erfaring fra klinik og megen efteruddannelse inden for muskuloskeletal fysioterapi, hvor jeg er diploma. Derudover er jeg er næstformand i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik.
Til dagligt har jeg virke som privatpraktiserende fysioterapeut i Hjørring. Ydermere studerer jeg på Aalborg Universitet på en masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling.
Arbejdssted: Fysioterapeuterne Skagensvej i Hjørring

Kontaktoplysninger

Mail: donsrasmus@gmail.com
LinkedIn: Rasmus Dons

Afventer beskrivelse.

Færø-kredsen

Titel

Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi

Profil

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1991. Jeg har lige siden taget diverse efteruddannelser via kurser og konferancer i ind- og udland. Hovedvægten har været indenfor muskuloskeletal fysioterapi og idrætsmedicin. I 2012 gennemførte jeg min Dip.MDT, som er højeste niveau i det internationalt anerkendte McKenzie Klassifikationssystem.
Jeg har en lang og bred erfaring fra sygehusvæsnet og fra klinikarbejde i primærsektoren. Siden 2006 har jeg arbejdet som selvstændig og driver FysioFøroyar med fire klinikker på Færøerne.
Jeg udreder og behandler mange komplekse kroniske og akutte ryg-og nakkepatienter. Derudover ser jeg en bred vifte af patienter som lider af hovedpine og svimmelhed, har problemer med skulder, arme, hænder, lyske-og lårproblematikker, knæ, ankel og fødder. Autoriseret i GaitScan, hvor der er mulighed for at lave specialdesignede ortopediske indlægssåler for rigtige mange fod-og ankelproblemer.

Kontaktoplysninger

Tlf.: +298 21 96 57
Mail: klaemint@fysioterapi.fo
LinkedIn: Klæmint Isaksen

Del eller udskriv siden