Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Lungebetændelse

Indlagte skal ud af sengen
Hos patienter, der er indlagt med lungebetændelse, kan fysisk aktivitet under og efter indlæggelse nedsætte risikoen for genindlæggelse og død.

Det viser et dansk studie, hvor 166 patienter fik målt deres fysiske aktivitetsniveau og antal daglige skridt med et accelerometer.

Under indlæggelse var patienterne inaktive i 96,4 % af tiden med et gennemsnit på 1.356 skridt den første dag.

En forøgelse på 500 skridt per dag førte til, at indlæggelsestiden blev forkortet med 6,6 %, eller et halvt døgn. Derudover blev dødeligheden nedsat med 44% under indlæggelse og 48% inden for 30 dage efter udskrivelse.

Ugen efter udskrivelse viste resultater på 77 patienter, at antallet af skridt var steget til i gennemsnit 2.654 om dagen, og at en forøgelse med 500 daglige skridt nedsatte risikoen for genindlæggelse inden for 30 dage med 24 %.

Forskerne anbefaler, at det fysiske aktivitetsniveau øges under indlæggelse for at forbedre prognosen for patientgruppen.

Kilde: Ryrsø CK et al. Physical Inactivity and Sedentarism during and after
dmission with Community-Acquired Pneumonia and the Risk of Readmission and Mortality: A Prospective Cohort Study. J Clin Med. 2022 Oct 7;11(19):5923.

Læs den frit tilgængelige artikel

Smerter i lænderyg

Overvej, hvordan skanningssvar formidles
Skanningssvar kan påvirke, hvordan patienter håndterer deres smerter og effekten af behandling af patienter med kroniske uspecifikke lænderygsmerter.

Det viser et studie, der inkluderede 44 patienter uden tegn på røde flag, der var henvist til MR-skanning.

Ved lodtrækning blev patienterne fordelt til at få enten A) en grundig beskrivelse af, hvilke patologiske fund på skanningen, der kunne være årsag til smerterne, eller B) en forklaring, hvor de blev forsikret om, at MR skanningen viste normale forhold, herunder aldersrelaterede forandringer.

Umiddelbart efter skanningssvar oplevede patienterne i gruppe A generelt en forværring af selvrapporteret smertehåndtering, og modsat oplevede gruppe B en forbedring.

Begge grupper gennemgik seks ugers konservativ behandling, og opfølgningen efter interventionen viste fortsat signifikante forskelle mellem grupperne.

Patienterne i gruppe A havde flere smerter samt dårligere smertehåndtering og helbredsrelateret livskvalitet, sammenlignet med før skanningen. Gruppe B oplevede forbedringer på samme parametre.

Forfatterne konkluderer, at formidling af skanningssvar til patienterne kan have en skadelig effekt, hvis patienterne opfatter, at deres lænderyg har en skade. Forfatterne understreger, at ingen af deltagernes skanninger viste tegn på alvorlig patologi.

Kilde: Rajasekaran S et al. The catastrophization effects of an MRI report on the patient and surgeon and the benefits of ‘clinical reporting’: results from an RCT and blinded trials. Eur Spine J. 2021 Jul;30(7):2069-2081.

Læs abstrakt