Foregangskvinden Alvilda Fürst

Alvilda Fürst var medinitiativtager til foreningen Dansk Massage og Sygegymnastik Forening. Denne forening blev en af forløberne til "Den almindelige danske Massageforening", som blev stiftet for 100 år siden.
Frk. Margrethe Juls eksamensbevis efter at have gennemført Alvilda Fürsts kursus. Margrethe Juhl fik UG i massage, svensk sygegymnastik og anatomi.

Alvilda Christina Fürst var en af pionererne i årene op til Den almindelige danske Massageforenings stiftelse i 1918. Af folketællingen i 1885 fremgår det, at hun var 26 år, ugift, boede i en lejlighed i Dronningens Tværgade i København og levede af at give massage.

Hun havde i en periode arbejdet på Klampenborg badehotel, hvor der var en klinik for svensk sygegymnastik og massage, og havde for egen regning taget på studierejser til blandt andet Schweitz og Stockholm, der på det tidspunkt var langt fremme med sygegymnastikken.

Alvilda Fürst blev som den første massøse og sygegymnast i Danmark ansat på flere af Kommunehospitalets afdelinger.

I begyndelsen blev hun aflønnet som ”fruentimmervagt”, indtil man kunne tilbyde hende en egentlig ansættelse som massøse og sygegymnastik med en løn på 40 kr. om måneden. Hun behandlede blandt andre iskias-patienter, men fik snart også andre patienter, samtidig med at hun havde private patienter.

Kursus i massage, sygegymnastik og anatomi

I 1889 oprettede hun et kursus i massage, svensk sygegymnastik og anatomi, som afsluttede med læger som censorer og et officielt eksamensbevis. Da hun i 1914 trak sig tilbage, havde 900 kvinder gennemgået denne første organiserede uddannelse af massøser, hvor der både var teori og praktik på sygehuset. Kurserne fik stor betydning og var grunden til, at der opstår en stand af massøser og sygegymnaster.

Alvilda Fürst var i 1909 medinitiativtager til at samle 117 kvindelige massøser og sygegymnaster i Grundtvig Hus i København og stifte foreningen: Dansk Massage og Sygegymnastik Forening.

Formålet var at samle faguddannede massøser og sygegymnaster og værne om standens etiske og økonomiske interesser. En af de første handlinger var at overrække et brev til den nyoprettede sundhedsstyrelse med ønsker om, at der i Medicinalloven blev indskrevet, at ingen massøse må praktisere uden lægehenvisning og fuldgyldigt eksamensbevis. Ønsket var med andre ord at få en form for statslig autorisation.

Svaret var et klart nej fra Sundhedsstyrelsen med henvisning til, at en statsautorisation ville føre til stigende priser for massage, og at der ikke fandtes en statslig eksamen.

Alvilda Fürst blev pensioneret i 1917, men havde dog fortsat private patienter nogle år endnu og fortsatte som blandt andet som sekretær i bestyrelsen for Dansk Massage og Sygegymnastik Forening indtil generalforsamlingen den 28. september 1918.

Den daværende formand Alma Melbye sagde følgende ved hendes fratræden: ”Vi føler vist alle Trang til at bringe Frk. Fürst en hjertelig Tak for den Interesse, hvormed hun har omfattet Foreningen og for det Arbejde, hun har ydet saa dygtigt og godt i de mange Aar, hun har været medlem af Bestyrelsen.