Foreningens mærkesager gennem tiden

Uddannelse, autorisation, medlemsgoder og løn- og arbejdsvilkår har præget foreningen i alle 100 år

Foreningens begyndelse

For 100 år siden blev forløberen for Danske Fysioterapeuter dannet af en gruppe kvinder og en overlæge, som ønskede ordnede forhold i et marked, hvor kvaksalvere, prostituerede og sygegymnaster sloges om massøsetitlen.

Læs om foreningens begyndelse

Da verden åbnede sig

De åbne grænser efter anden verdenskrig øgede rejselysten has danske massøser, der hentede ny faglig inspiration både i England og USA. Det var også i disse år, at ideen til stiftelsen af en verdensorganisation for fysioterapeuter dukkede op.

Læs mere

Fysioterapeuterne har ikke fået noget forærende

Fysioterapeuter har måttet kæmpe for alt, lige fra titlen til en organiseret skole, statsautorisation og retten til at stille diagnoser og forske. Det fortæller professor Kurt Jacobsen, forfatter til bogen ”100 år i bevægelse,” som giver den første samlede fremstilling af fysioterapiens historie.

Læs mere

Sabelraslen og strejke

Fysioterapeuter har flere gange rustet sig til at strejke, uden at de er blevet sat i værk. Men to gange siden 1969, hvor fysioterapeuter fik mulighed for at konflikte, har der været langvarige strejker.

Læs mere

Arbejdstøjet gennem tiderne

Fysioterapeuternes arbejdstøj har udviklet sig meget gennem tiden – fra fine kjoler og lange kitler til nutidens bukser og bluser.

Læs uniformens historie

Strigilens historie

Strigilen er symbolet på massage. Den dukkede op i Antikken, hvor romerne brugte det buede skrabejern til at fjerne sved og massagefedt eller olie efter gymnastiske øvelser.

Læs strigilens historie

Massøser i lægernes favntag

Det var lægerne, der i begyndelsen af 1800-tallet først blev interesserede i ”Den medicinske Gymnastik”, der kom fra Sverige. De blev anset for at have den nødvendige viden om både sygdomme og hvordan massøser og sygegymnaster skulle behandle dem. Det mødte derfor stor modstand i Lægeforeningen, da der blev peget på at en udvikling i sygegymnastikken kunne være til gavn for patienter og læger. Holdning fra lægerne var, at massøser og sygegymnaster ikke skulle kunne for meget.

Læs mere

Fagbladet som flagskib

I mere end 100 år har tidsskriftet været den vigtigste kilde til information fra foreningen til medlemmerne. Det var her, massøser og fysioterapeuter fandt ledige job og relevante kurser og kunne læse om fagets udvikling. Men den digitale udvikling har ændret på fagbladets rolle som foreningens flagskib.

Læs mere

Foreningens emblem - det mystiske kryds

Danske Fysioterapeuters emblem blev tegnet og sendt ud til alle medlemmer i 1923. Allerede dengang undrede medlemmerne sig over, hvad ”krydset” i midten forestillede.

Læs mere

Upassende markedsføring af massage

Lyssky virksomhed satte i 1920’erne gang i debatten hos Den almindelige danske Massageforening om, hvad der måtte annonceres for. Senere kom alternativ behandling og salg af produkter, der udfordrede foreningens politik på området.

Læs mere