Foreningens emblem – det mystiske kryds

Danske Fysioterapeuters emblem blev tegnet og sendt ud til alle medlemmer i 1923. Allerede dengang undrede medlemmerne sig over, hvad ”krydset” i midten forestillede.
Emblemet forestiller to strigiler (skraber), der er det ældste kendte apparat, som har været benyttet til massage. Strigilen blev i oldtiden blandt andet brugt til at skrabe fedtstoffet fra massagen af, og i dag findes apparatet stadig på emblemet for Danske Fysioterapeuter.

Medlem af bestyrelsen i den nystiftede Massageforening, frk. Alma Melbye, fik den idé, at alle medlemmer skulle have et emblem i lighed med sygeplejerskerne. Det ville adskille dem fra uautoriserede massøser.

På repræsentantskabsmødet i maj 1919 fremlagde frk. Melbye sit forslag, der blev vedtaget. Men uvist af hvilken grund blev forslaget først taget op igen i 1921. Det blev besluttet, at ”Sagen skal føres ud i Livet” og at ”det ikke skal være obligatorisk at bære emblemet.” 

En kunster tegner emblemet

Efter at have indhentet flere forslag til et emblem, valgte bestyrelsen i 1922 at lade kunstmaleren Otto Neumann udarbejde den endelige skitse. Formanden for foreningen, overlæge H. P. Lund, fik ideen til motivet. Han mente, at strigilen kunne bruges som et symbol på professionens potente behandlingsmetode, massagen.

Otto Neumanns oplæg til emblemet, hvis kors udgøres af to krydsende strigiler, blev godkendt af bestyrelsen. Kgl. Hof-Juveler Hertz fik lavet et prøveeksemplar i forgyldt bronze og emalje, og det blev godkendt af både kunstneren og bestyrelsen.

Nye love og et emblem

I 1922 blev lovene for Den almindelige danske Massageforening ændret, og der kom i den forbindelse retningslinjer for emblemet.

Det blev besluttet, emblemet fremover skulle udsendes til alle medlemmer og være forsynet med fortløbende numre. Emblemet var foreningens ejendom, og det skulle sendes tilbage til foreningen ved udmeldelse og dødsfald. Medlemmerne betalte et depositum på 5. kr. og var ikke forpligtede til at bære emblemet. Bestyrelsen måtte de første år opfordre massøserne til at benytte det lille metallogo.

Også i dag skal man sende emblemet retur ved udmeldelse eller eksklusion, men ikke ved pensionering og dødsfald. Depositum er derimod afskaffet.

Hvad forestiller emblemet?

Det er ikke kun medlemmer af foreningen i dag, der ikke forstår motivet på emblemet. Efter udsendelse af emblemer til alle medlemmer, måtte foreningen skrive følgende i tidsskrift nr. 3 fra 1923:

Det til medlemmerne udsendte Emblem har givet Anledning til en Del Forespørgsler om, hvad de to krydsede Instrumenter (Sigler) i det hvide Kors betyder, vi skal derfor oplyse, at det er det ældste kendte apparat, der er bleven benyttet til Massage, det stammer helt fra Oldtiden og blev brugt, dels til en art friktionsbehandling, dels til at afskrabe det til massagen benyttede Fedtstof, hvorfor det blev kaldt en Sigel (skraber).