Behandlingen gennem tiderne

Mange af behandlingsformerne og principperne går igen, men først hed fagudøvelsen massage og sygegymnastik siden fysioterapi.

Fysioterapi med stok og rollator

En af fysioterapeutens vigtigste opgaver er at gøre patienter selvhjulpne og i stand til at komme rundt på egen hånd, og til det spiller ganghjælpemidler en vigtig rolle. Få her en historisk gennemgang af gangredskabernes historie.

Læs mere

Solskin som medicin

Lys- og solterapi indgik i massøsernes behandlinger af patienter på datidens sanatorier og kurbadsanstalter. Behandlingen blev anset for medicin og blev tilbud til patienter med tuberkulose og subakutte og kroniske infektioner.

Læs mere

Fra massage til aktiv behandling

En rejse gennem 100 års fysioterapi.

Læs mere

Amputation

I 60'erne og 70'erne udøvede fysioterapeuter stumpbehandling, protesetilvænning og gangtræning til patienter med amputationer. Fysioterapeuternes rolle inden for rehabilitering af patienter med amputation har ændret sig i takt med ny teknologi og organisering i sundhedssystemet.

Læs mere

Elektroterapi - fra potent til udskældt behandlingsmetode

Elektroterapien blev en vigtig del af den tidlige sygegymnastik, men blev også årsag til splid med lægerne. Med 1990’ernes fokus på aktiv behandling og videnskabeliggørelse af professionen blev der stillet spørgsmålstegn ved anvendelsen af elektroterapi, der fik en mindre plads i fysioterapi.

Læs mere

Klappske krybeøvelser - fra hot til not

De klappske krybeøvelser var en del af sygegymnastikken fra 1908 og helt frem til midt i 1970’erne. Så kom ny viden og nye effektive behandlingsmetoder til, der skubbede behandlingsformen ud. Pensioneret fysioterapeut Winnie Hessing husker tilbage på tiden med klappske krybeøvelser

Læs om de klappske kryseøvelser

Mangel på massageolie under krigen

Rationeringerne under 2. Verdenskrig betød også mangel på massageolie. Men så gik Massageforeningens formand til ministeren og skaffede 9 tons olie.

Læs mere

Fysioterapeuterne spillede en vigtig rolle i forebyggelsen

Ergonomien havde høj prioritet hos massøserne i 1940’erne, og flere fik indført træning på arbejdspladserne til forebyggelse af arbejdsskader.

Læs mere

Polio førte til nye behandlingsmetoder

I 1944 var der 1.922 nye tilfælde af polio og flere kom til de følgende år. Det var primært børn og unge, der blev ramt af lammelser.

Læs mere

Øvelser anno 1918

I 1918 blev der i Tidsskrift for Massage og Sygegymnastik bragt et referat af læge Frode Sadolins foredrag til Selskab for fysisk Terapi og Diætetik. Her talte han om en række øvelser, som vi også kender i dag. Læs om øvelserne og du finder måske inspiration til ”nye”.

Læs om øvelserne

I krig og fred

Rationering, mødeforbud og mangel på massageolie gjorde arbejdet svært, men anden verdenskrig fik også en positiv betydning for sygegymnastikken. Med de åbne grænser efter krigen kom der nye behandlingsmetoder til fra både England og USA.

Læs mere

Koreakrigen og Jutlandia

Fysioterapi kom til at spille en vigtig rolle på hospitalsskibet Jutlandia under Korea-krigen. Det var især respirationsterapien, der fyldte fysioterapeuternes arbejdsdag.

Læs mere