Fra massage til aktiv behandling

En rejse gennem 100 års fysioterapi.

For 100 år siden var vores fag forbeholdt kvindelige massøser i lange kjoler, der på lægens ordination udførte massage og sygegymnastik. I dag springer fysioterapeuter rundt i træningstøj for at motivere patienterne til at helbrede sig selv på en kondicykel.

Selvom der allerede ved foreningens stiftelse i 1918 var fokus på betydningen af aktiv behandling og dermed sygegymnastikken, udgjorde massagen en vigtig del af massøsernes arbejde. Først i midten af 1980'erne blev der for alvor sat spørgsmålstegn ved massagen som enkeltstående behandling.

I midten af 1950'erne dukkede en række pionerer op – og hver især fik de stor betydning for den fysioterapi, der blev givet patienterne. Det var for eksempel store navne som Berta, Bobath og Freddy Kaltenborn, som begyndte at sætte teori på deres behandlingsmetoder og blev guruer for mange fysioterapeuter.

Tag med på en rejse gennem 100 års fysioterapi