Kåre Teilmann

I 1902 stiftede Kåre Teilmann et kursus, som i starten underviste i anatomi, fysiologi, sygegymnastik- og massageteori, sygdoms- og behandlingslære samt sygegymnastik og massage i praksis.  Kurset nåede at fejre 50 års jubilæum, før det i 1954 blev konkluderet, af uddannelsen var mangelfuld.
Kåre Teilmann underviser et hold massøser

Kåre Teilmann stiftede i 1902 det toårige ”Uddannelseskursus for Sygegymnaster, Massøser og Massører”. Han havde tidligere uddannet sig til gymnastikdirektør på det Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Som gymnastikdirektør var han uddannet til både at varetage friskgymnastikken og sygegymnastikken. Uddannelsen på GCI var treårig og krævede, at man havde en studentereksamen.

Kåre Teilmann blev direktør først for kurset og senere for Teilmanns Institut, der blev indviet i 1932. Han underviste sammen med sin bror, lægen Folmer Teilmann og fortsatte frem til sin død i 1934.

Kurset indeholdt i starten undervisning i anatomi, fysiologi, sygegymnastik- og massageteori, sygdoms- og behandlingslære samt sygegymnastik og massage i praksis. Senere blev der tilføjet forelæsninger i hygiejne, sociallovgivning og lettere laboratoriearbejde. Der var desuden praktik, undervisning i gymnastik og i 1944 kom der undervisning i psykologi.

Flere uddannelser

Der var i begyndelsen af 1900 flere konkurrerende uddannelser for massøser og sygegymnaster: Alvilda Fürst tilbød kursus i massage og sygegymnastik frem til 1914. Senere kom der tre kurser, som alle blev autoriserede af Lægeforeningen.

Det drejede sig om lægen H.P. Lunds kursus, lægen Abraham Clod- Hansens kursus og Teilmanns kursus. Kurserne var alle privatejede og kursusafgiften var i de første år ca. 1400 kr. (mere end tre måneders løn). Derfor blev uddannelsen anset for at henvende sig til døtre af velhavende familie. Skolepengene blev først afskaffet i 1964.

I takt som stifterne af disse kurser døde, blev kurserne afviklet og i 1933 var Teilmanns kursus det eneste kursus tilbage og fortsatte frem til 1960’erne.

50 års jubilæum – og nye krav til uddannelsen

I 1952 kunne Teilmanns kursus fejre 50 års jubilæum. Men i 1954 konkluderede Terapiassistentudvalget, at uddannelsen var mangelfuld. Der blev arbejdet på en revision i 6 år, hvor målet blandt andet var at forlænge uddannelsen med et år. Først i 1966 blev uddannelsen forlænget til tre år og hospitalspraktikken blev en del af uddannelsen.

Staten overtog i 1968 udstedelsen af fysioterapeuternes autorisation, og der kom en ny styring af uddannelsen med etablering af et Undervisningsråd.

I 1970 skiftede Teilmanns Kursus navn til Skolen for Fysioterapeuter i København og de tidligere elever på skolen kunne nu kalde sig studerende. I 80'erne skiftede skolen navn til Fysioterapeutuddannelsen i København. Uddannelsen blev i 2008 en del af professionshøjskolen Metropol.